SGK İşveren Rehberi

Asgari işçilikte esas alınacak yapı birim maliyetlerine ilişkin yeni uygulama

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 111’inci maddesinin;

  • 2. fıkrasında, bina maliyetinin, belediyeler, valilikler ve ruhsat vermeye yetkili diğer makamların vermiş olduğu inşaatın ruhsatnamesinde yazılı bulunan, ruhsatnamesi yoksa ünitece tespit edilecek yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle bulunacak tutar üzerinden hesaplanacağı,
  • 3. fıkrasında, birim maliyet bedellerinin, her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilerek Kurumca özel nitelikteki inşaat işyerlerinin asgari işçilik uygulamasında esas alınacağı,
  • 4. fıkrasında, inşaatın ruhsatnamesinde yer alan yapı sınıfı ve grubu esas alınarak araştırma işleminin yapılacağı,
  • 6. fıkrasında, başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaat maliyetinin hesaplanmasında inşaatın bittiği tarihte yürürlükte olan; başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaat maliyetinin hesabında ise inşaatın bitirildiği yıldan önceki yıla ait yayımlanan son birim maliyet bedelinin esas alınacağı,

hüküm altına alınmıştır. 11.02.2023 tarihli  RG’de yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2023 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’de yer alan birim maliyet bedelleri, 12.08.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2023/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ ile 01.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir. Buna göre; başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit edilen birim maliyet bedeli esas alındığından 2023 yılı içerisinde başlayıp;

  • –    01.07.2023 tarihinden önce bitirilen özel nitelikli inşaat işleri için yapılan araştırma işleminde 11.02.2023 tarihli  R.Gazete’de yayımlanan 2023 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’deki maliyet bedellerinin,
  • –    01.07.2023 ve sonrasında bitirilen özel nitelikteki inşaat işlerine ilişkin araştırma işleminde ise 12.08.2023 tarihli  R. G’de yayımlanan 2023/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’deki maliyet bedellerinin, esas alınması gerekmektedir.

Öte yandan, 12.08.2023 tarihli  Resmi Gazete’de yayımlanan 2023/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’in 3’üncü maddesinde “Bu Tebliğ 01.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” denildiğinden,

2023 yılında başlayıp 01.07.2023 tarihi ve öncesinde biten ve 12.08.2023 tarihine kadar da ilişiksizlik belgesi başvurusunda bulunulan iş yerlerinin araştırma işleminin 11.02.2023 tarihli  Resmi Gazete’de yayımlanan 2023 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’deki maliyet bedellerine göre sonuçlandırılması gerekmektedir.

İşveren siteminde,    “https://intra3.sgk.mtra/IsverenSistemiIntra”    linki üzerinden “Genel Parametreler – Tahakkuk – Yapı Maliyet Bedeli Bilgileri” işlem sırası izlenerek birim maliyet bedellerinin güncel haline ulaşılabilmekte olup, 2023 yılında başlayıp 01.07.2023’ten önce biten ve araştırma işlemi henüz sonuçlandırılmamış iş yerlerinin; “iş yeri sicil numarası”, “işe başlama tarihi”, “işin bitiş tarihi”, “yapı sınıf ve grubu”, “ilişiksizlik belgesi başvuru tarihi” ve “ilgili personel adı soyadı” belirtilerek yazılı olarak Asgari İşçilik Daire Başkanlığına intikal ettirilmesi halinde; ilgili personel ile iletişime geçilerek araştırma işlemi sonuçlanıncaya kadar eski birim maliyet bedeli sisteme geçici olarak yüklenecektir.

 

İsa KARAKAŞ

Sosyal Güvenlik/SGK Emeklilik 

Danışmanlık  ve  Çözüm Merkezi

waatshaap (mesaj) : 0542-792 23 34

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir