is-kazası-bildirim-formu
SGK İşveren Rehberi

Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyesi Olan Ortaklarının Sigortalılıklarının Bildirimi

Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları, yönetim kuruluna seçildikleri tarih itibariyle başlatılacaktır.

Bu tarih, şirket yetkililerince yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde SGK’ya bildirilecektir.

 Örnek 1- Anonim şirket 5 ortaklı olarak 21/6/2019 tarihinde kurulmuş olup, 27/6/2019 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında ortaklardan 3 kişi yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. Bu kişilerin yönetim kuruluna seçildikleri tarih şirket yetkililerince 11/7/2019 tarihine kadar Kuruma bildirilecek, 3 yönetim kurulu ortağının sigortalılığı 27/6/2019tarihinde başlatılacaktır.

 Örnek 2- Anonim şirketinin pay ortağı iken 6/9/2019 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi nedeniyle aynı tarih itibariyle  (4b)  kapsamında sigortalı sayılan sigortalının yönetim kuruluna seçildiği tarih şirket yetkililerince 20/9/2019 tarihine kadar Kuruma bildirilecek, sigortalılığı ise 6/9/2019 tarihinde başlayacaktır.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir