İşveren SGK İşveren Rehberi

4a Sigortalı İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgesi bildiriminin 3 yolu var

Sigortalı işten ayrılış bildirgesi hizmet akdine tabi çalışanlar (4/a),  506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandık sigortalıları ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan (4/b) (vergi mükellefi, esnaf, şirket ortağı, tarımsal faaliyette bulunan sigortalı, jokey ve antrenörler) sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre Kuruma bildirilmesi amacıyla kullanılır.

Sigortalı işten ayrılış bildirgesi Kurumca belirtilen durumlar dışında e-Sigorta yoluyla verilir. Düzenlenen bildirge Kurumca üretilen barkod yada referans numaralı çıktı alınması halinde geçerli sayılır. Bildirgenin Kurumca belirtilen durumlarda kağıt ortamında verilmesi halinde yasal süresinde verilip verilmediğinin tespitinde adi posta veya kargoyla gönderilmesi halinde Kurum kayıtlarına intikal tarih taahhütlü, iadeli taahhütlü, Acele Posta Servisi, PTT Alo Post veya PTT kargo ile gönderilmesi halinde postaya veriliş tarihi Kuruma intikal tarih olarak kabul edilir. (4/b) sigortalıların bildirimi bu bildirgedeki bilgiler esas alınarak internet, elektronik veya benzeri ortam veya kağıt ortamında verilir.

” SOSYAL GÜVENLİK SİCİL NUMARASI” Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular içinse Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen numaradır.

“A- SİGORTALININ KİMLİK BİLGİLERİ” bölümü (1-11) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Kimlik Paylaşım Sisteminden alınır.

“B- SİGORTALININ SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ” bölümünün 12 numaralı alanına 2008 yılı Mayıs ayından önce SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarda çalışanlar için sicil, iştirakçi veya sandık numarası yazılır.

Türkiye İş Kurumunca belirlenen meslek adı ve kodu yazılır. Meslek adı ve kodu bilgileri Kurumun internet adresinden (www.sgk.gov.tr) görüntülenir.

“C- SİGORTALININ HİZMET BİLGİLERİ” bölümünün 14 numaralı alanına 5510 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre (4/a), (4/b) ya da 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sigortalıların işten ayrıldığı tarih yazılır.

15 numaralı alana hizmet akdine tabi çalışan sigortalılar için işten ayrılma nedeni durumlarına uygun olanı yazılır.

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi

3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)

4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi

5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

8- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle

9- Malulen emeklilik nedeniyle

10- Ölüm

11- İş kazası sonucu ölüm

12- Askerlik                                                                                                                                                                                                13- Kadın işçinin evlenmesi

14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması

15- Toplu işçi çıkarma

16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli

17- İşyerinin kapanması

18- İşin sona ermesi

19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)      20- Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

21- Statü değişikliği

22- Diğer nedenler

23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih

24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih

25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

26- Disiplin kurulu kararı ile fesih

27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih

29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

30- Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

31- Borçlar Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih

32-  4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih

33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi

34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

35- 6495 SK nedeniyle Devlet memurluğuna geçenler

36- KHK ile işyerinin kapatılması

37- KHK ile kamu görevinden çıkarma

38- Doğum nedeniyle işten ayrılma

işten ayrılmış olan sigortalı için sigortalı işten ayrılış bildirgesinin Kuruma verildiği tarih itibariyle işten ayrıldığı aya ve bir önceki aya ait belge türü, prime esas kazanç (hak edilen ücret ve prim, ikramiye ve bu nitelikteki istihkak) yazılır.

Eksik gün nedeni olarak aşağıdaki nedenlerden bir tanesi işaretlenir.

1- İstirahat

3- Disiplin cezası

4- Gözaltına alınma

5- Tutukluluk

6- Kısmi istihdam

7- Puantaj kayıtları

8- Grev

9- Lokavt

10- Genel hayatı etkileyen olaylar

11- Doğal afet

12- Birden fazla

14- Diğer

15- Devamsızlık

16- Fesih tarihinde çalışmamış

17- Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

18- Kısa çalışma ödeneği

19- Ücretsiz doğum izni

20- Ücretsiz yol izni

21- Diğer ücretsiz izin

22- 5434 SK ek 76, GM 192

23- Yarım çalışma

24- Yarım çalışma ve diğer nedenler

ÇSGB işkoluna 6356 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre belirlenen iş kolu yazılır.

Sigortalı işten ayrılış bildirgesinde yanlış ve/veya eksik bilgiler bulunması nedeniyle sigortalı işsize yapılacak haksız ve fazla ödemelerden işveren sorumludur.

  5510 sayılı Kanunun (4/a) maddesi gereğince hizmet akdine tabi olarak sigortalı çalıştıran işverenlerin sigortalı işten ayrılış bildirgesini 9 uncu maddede belirtilen sürede vermemeleri halinde 102 nci maddenin (j) bendi, (4/b) kapsamında çalışan sigortalıların ilgili kurum, kuruluş ve birlikler, vergi daireleri ve esnaf sicil memurluğu, ziraat odaları, tarım il/ilçe müdürlüklerince bildirilmemesi halinde 102 nci maddenin (g) bendi, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci madde sandıklarında çalışan sigortalıların ilgili sandıkça bildirilmemesi halinde 102 nci maddenin (j) bendi gereğince idari para cezası uygulanır.

İşten ayrılış bildirgesinin sahte olarak düzenlendiğinin tespit edilmesi halinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 204 üncü, 206 ncı ve 207 nci maddeleri kapsamında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

SSK (4a) Sigortalı İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgesi düzenleme metotları;  Sigortalı işe giriş ve ayrılış bildirimi 3 farklı yöntemle yapılabilir.

1- Tekil Giriş

Sigortalı bilgileri  ekrandan girilerek işe giriş ve ayrılış işlemi yapılır. Uygulamayı açmak için tıklayın.

2- Toplu Giriş

Sigortalı bilgileri xml dosyası aracılığı ile sisteme yüklenip işe giriş ve ayrılış işlemi yapılır.

Excel dosyasından XML oluşturmak için Klavuz & Dokümanlar bölümünden excel dosyalarını indirip kullanabilirsiniz.

Uygulamayı açmak için tıklayın.

3-Web servis 

Web servis metodları aracılığı ile işe giriş ve ayrılış işlemi yapılır. Kullanma Klavuzunu sağ taraftaki linkten indirebilirsiniz.

Test yapmak istediğiniz işyeri sicilini entegretescil@sgk.gov.tr adresine eposta göndererek işyeri bilgilerinizin test ortamına indirilmesini sağlayabilirsiniz.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir