İş Kanunu İşlemleri

Senelik izinde en son hangi değişiklik yapıldı

Bilindiği üzere Torba Kanunlarla yıllık izinde değişiklikler yapılmıştı. İsa KARAKAŞ olarak hem gazete yazılarımda hem de STK Başkanı hem de ÇSGB bürokratı olarak  defalarca dile getirdiğim  senelik izinle ilgili pratikte en çok yaşanan konulardan biri olan yıllık izinin bölünebilmesi meselesi idi. Torba yasa ile “en çok üçe bölünebilir” ibaresi çıkarılmıştı. Ve uygulama bir bölümü 10 günden az olmamak üzere işçi-işverenin anlaşması ile geriye kalan bölümünün taraflarca istenildiği gibi bölünmesi yönünde oldu. Bununla ilgili yönetmelik maalesef daha yeni yayınlandı.  2014 yılındaki Torba Kanunla yeraltı çalışanları ile taşeron işçilerle ilgili düzenlemeler de nihayet bu yönetmelik değişikliği ile Kanuna uyumlu hale getirildi.

 

 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/3/2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “en çok üçe bölünebilir.” ibaresi “bölümler halinde kullanılabilir.” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir