İş Kanunu İşlemleri

Yıllık izinde ispat ve mahkeme tarafından araştırılması

4857 sayılı Kanun’un 59. maddesinde, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada, sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı nedene dayanıp dayanmadığının önemi bulunmamaktadır. Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü […]

isa karakaş köşe yazıları
İş Kanunu İşlemleri

İnsan kaynaklarının yıllık izin ücretini ödemede dikkat edeceği püf noktalar

4857 Sayılı İş Kanununun 59. maddesinde, iş sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada, sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı nedene dayanıp dayanmadığının önemi bulunmamaktadır. Aktın feshi halinde kullanılmayan yıllık […]

İş Kanunu İşlemleri

Senelik izinde en son hangi değişiklik yapıldı

Bilindiği üzere Torba Kanunlarla yıllık izinde değişiklikler yapılmıştı. İsa KARAKAŞ olarak hem gazete yazılarımda hem de STK Başkanı hem de ÇSGB bürokratı olarak  defalarca dile getirdiğim  senelik izinle ilgili pratikte en çok yaşanan konulardan biri olan yıllık izinin bölünebilmesi meselesi idi. Torba yasa ile “en çok üçe bölünebilir” ibaresi çıkarılmıştı. Ve uygulama bir bölümü 10 […]

İş Kanunu İşlemleri

Mevsimlik-aralıklı çalışma ayrımı ve yıllık izin hakkı

Yıl içinde çalıştığı süreler dikkate alındığında mevsimlik veya kampanya dönemi işçisi sayılıp sayılmayacağı ve varılacak sonuca göre yıllık izin ücretine hak kazanıp kazanılmayacağı? İLGİLİ MEVZUAT: Anayasa’nın 50. maddesi “Dinlenmek çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.” hükmünü içermektedir. Yine 4857 sayılı İş Kanunu’nun konuya ilişkin “Yıllık ücretli izin […]