Dernekler Rehberi SGK İşveren Rehberi

Yönetmelik yapma tekniğinde püf nokta:::)))

Çok çok geçmiş yıllarda…. İsa’dan önce bir tarihte  Genel Müdür’le Daire Başkanı arasında geçen bir diyalog… Kurumun birinde bir Daire Başkanı Yönetmelik çalışmasına ait bir taslağı Genel Müdürüne onaylatmak için götürür. Genel Müdür evrakları alır ve yazılar üzerinde oynamalar yapar. Söz konusu yazılarda kimi ifadelerin üzerini çizer, yazıda kimi yerlerde oklar çıkartır ve buralara  eklemeler ve düzeltmeler […]

İş Kanunu İşlemleri

Bu kadınlara gece çalışma yasağı kaldırıldı

4857 sayılı Kanun 61. maddesinde; “Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir.  Bu dönemde kadın çalışanların gece postalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılaması yasaklanmıştır. 19.08.2017 tarihinde R.G’de yayımlanan Yönetmelik değişikliğiyle bu yasaklarda bazı sektörler için istisnalar getirildi. Buna göere; […]

İş Kanunu İşlemleri

Senelik izinde en son hangi değişiklik yapıldı

Bilindiği üzere Torba Kanunlarla yıllık izinde değişiklikler yapılmıştı. İsa KARAKAŞ olarak hem gazete yazılarımda hem de STK Başkanı hem de ÇSGB bürokratı olarak  defalarca dile getirdiğim  senelik izinle ilgili pratikte en çok yaşanan konulardan biri olan yıllık izinin bölünebilmesi meselesi idi. Torba yasa ile “en çok üçe bölünebilir” ibaresi çıkarılmıştı. Ve uygulama bir bölümü 10 […]

SGK Emeklilik

İşte Bireysel emeklilik devlet katkısı yönetmeliği

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK dünkü RG’de yayımlandı; MADDE 1 – 5/2/2016 tarihli ve 29615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesine “katılımcıların” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da çalışanların” ibaresi eklenmiştir. MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde […]

Genel İş Kanunu İşlemleri

Yarım çalışma ve kısmi ve ücretsiz izin yönetmeliği çıktı

ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, doğum ya da evlat edinilmesi sonrası işçinin kısmi süreli çalışma yapabileceği işleri belirlemek ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve […]