İnsan Kaynakları

SGK denetmenlerinin tercih işlemleri belirlendi

SGK  Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı ihtiyacının karşılanmasını teminen, Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılan giriş sınavı sonuçları 06/06/2017 tarihinde SGK  internet sitesinde ilan edilmiştir.

Söz konusu sınavda asıl sırada başarılı olan adayların tercih başvurusu ve atamalarına ilişkin iş ve işlemler aşağıdaki şekilde yürütülecektir.

Tercih ve Atamalar elektronik ortamda yapılacak

Tercihler, 11-17/07/2017 tarihleri arasında (https://uyg.sgk.gov.tr/kdsinavbasvuru) adresinde yer alan Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı Atama, Tercih ve Bilgi Formunu KPSS puan türüne göre durumlarına uygun şekilde eksiksiz ve doğru olarak doldurmak suretiyle yapacaklardır.

. Adaylar, 20 il tercihi yapılabilecektir. 20 tercih hakkını kullanıp ta bu tercihlerine yerleşemeyen adaylar, “Kurumunuzca belirlenecek herhangi bir kadroya atanmayı kabul ediyorum” seçeneğini işaretlemeleri halinde Kurumca elektronik ortamda yerleştirilecektir.

20’den az tercih yapan adayların ise tercihlerine atanamaması durumunda herhangi bir kadroya ataması yapılmayacaktır. 4. Adayların tercihlerini onaylamalarını müteakip, düzeltme veya değiştirme imkanı olmadığından, tercihlerini onaylamadan önce kontrol etmeleri gerekmektedir.

. Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı Atama, Tercih ve Bilgi Formunun imzalanarak ekte istenen belgelerin 24/07/2017 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat/ANKARA adresinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 5. kat 522 veya 524 nolu odaya elden veya posta yolu ile (postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir) teslim edilmesi gerekmektedir.

. Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

. Yerleştirme sonuçları bilahare SGK internet sayfasında ilan edilecektir. 8. Bu duyuruda yer almayan hususlarda, Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliği, diğer ilgili mevzuat ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının açıklamaları çerçevesinde işlem yapılacaktır.

İSTENEN BELGELER

1- Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Atama Tercih ve Bilgi Formu.

2- 2 adet vesikalık fotoğraf. (4,5 x 6 cm, son altı ay içerisinde çekilmiş, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun)

3- Mal Bildirim Belgesi. (İmzalı ve kapalı zarf içerisinde) (EK-2)

4- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Ek-3)

5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet) (Bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulacak, çıktısı alınacak ve imzalanacaktır.) (EK-4)

6- Askerlik durumunu gösterir belge aslı veya onaylı örneği (Terhis belgesi, tecilli veya muaf olduklarını gösterir belge)

7- Hukuk Fakültesi mezunları için Avukatlık Ruhsatnamesi onaylı örneği ve fotokopisi, (Varsa)

8- Nüfus Cüzdanı fotokopisi (2 adet) 9- Adli Sicil Kurumundan alınacak Adli Sicil Belgesi (2 adet) İlanen duyurulur.

 

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir