İnsan Kaynakları

SGK denetmenlerinin tercih işlemleri belirlendi

SGK  Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı ihtiyacının karşılanmasını teminen, Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılan giriş sınavı sonuçları 06/06/2017 tarihinde SGK  internet sitesinde ilan edilmiştir. Söz konusu sınavda asıl sırada başarılı olan adayların tercih başvurusu ve atamalarına ilişkin iş ve işlemler aşağıdaki şekilde yürütülecektir. Tercih ve Atamalar elektronik ortamda yapılacak Tercihler, 11-17/07/2017 tarihleri arasında (https://uyg.sgk.gov.tr/kdsinavbasvuru) adresinde […]