SGK İşveren Rehberi

Teşvik için önce İŞKUR'a kayıt edin, giriş ve çıkışta bunları unutmayın

SGK  tarafından 2017/01 ve 02 aylarına ilişkin işe giriş bildirge sayılarında yapılan incelemelerde, işe giriş bildirgesi sayısının önemli ölçüde arttığı, ancak işe giriş bildirgesi verilen sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmediği tespit edilmiştir. Bu bağlamda teşvikten faydalanmak ve işe aldığınız işçilerin işe giriş ve işten çıkışlarını verirken bu hususlara dikkat;

  • İşverenler, 4/1-a  kapsamındaki  sigortalıların işe giriş bildirgesini istisnalar hariç işe başlatmadan önce e-sigorta yoluyla Kuruma bildirmektedir.
  • İşe giriş bildirgesi verilmiş ancak işe başlamayan sigortalıların bildirimleri işverenlerce aynı gün e-sigorta yoluyla iptal edilebilmekte iken 25/08/2016 tarihinden itibaren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 11. maddesinde yapılan düzenleme ile işe giriş bildirgesinin işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23.59’a kadar e-sigorta yoluyla iptal edilebilmesine imkan sağlanmıştır.
  • Ayrıca, Yönetmeliğin 25 inci maddesine eklenen sekizinci fıkra ile ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınması nedeniyle sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler için işe giriş bildirgesi verilme süresinin bir ay olması, işten ayrılış bildirgesi verilme süresinin 10 gün olması nedeniyle yeni açılan işyerlerinde işe başlatılan ancak bir aylık süre dolmadan işten çıkarılan sigortalıların işten ayrılış bildirimlerinin de bir aylık sürenin dolduğu tarihi takip eden 10. güne kadar işverenlerce verilmesi sağlanmıştır.
  • Diğer taraftan, işten ayrılış bildirgesi, işten ayrılış tarihini takip eden on gün içinde verilmekte olup işverenler yanlışlıkla verdiklerini işten ayrılış bildirgesini on gün içinde esigorta yoluyla silebilmektedir.
  • İşverenlerin, işe giriş bildirgesini belirlenen sürede e-sigorta yoluyla silememeleri halinde ünitelere yazılı olarak müracaat ederek işe başlatmadıkları sigortalıların işe giriş bildirgesini her zaman sildirmeleri mümkün bulunmaktadır.
  • Sigortalı işe giriş bildirgesi ve işten ayrılış bildirgesi isdihdam sayılarının ve isdihdam politikalarının belirlenmesinde takip edilen önemli kriterlerden biri olup işverenlerin yanlış yaptıkları bildirimlerin düzeltilmesi hususu önem arzetmektedir.
  • Öte yandan, 687 sayılı KHK ile 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 17. madde teşviğinden yararlanmak için sigortalının işe girdiği tarihten en az bir gün önce Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması gerekmekte olup bu teşvikten yararlanmak isteyen işverenlerin öncelikle Türkiye İş Kurumumun internet adresi üzerinden sigortalının “işsiz” olarak kaydını yaptırmaları daha sonra işe giriş bildirgesi düzenleyerek e-sigorta yoluyla SGK’ya vermeleri gerekmektedir.
Paylaşabilirsiniz

One thought on “Teşvik için önce İŞKUR'a kayıt edin, giriş ve çıkışta bunları unutmayın

  1. İşkurdan işçi alımı yapıldıktan sonra işçi ne kadar süre içinde işe başlatılıyor?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir