SGK İşveren Rehberi

SGK ve Maliye işlemleri açısından Tüm işyerlerinin bu bildirimi acil yapması gerekir

2003-2004 dönemimde  benim de katkıda bulunduğum istihdamın artırılması ile işsizliğin önlenmesi komisyonlarında özelikle işveren formalitelerinin azaltılması üzerinde durmuştuk.

Bu çerçevede Çalışanlar 4 yere bildirim yerine sadece SGK’ya, işyeri de ÇSGB ve SGK yerine sadece SGK’ya, İş Kazaları da  Çalışma ve İşKur müdürlüğü ile SG’ya 2’li bildirim yerine sadece SGK’ya bildirilmesi üzerinde durulmuş, şu anda da uygulanmaktadır. Formalitelerin azaltılmasında en önemli aşamalardan biri de SGK APHB ile Maliye Muhtasar Beyannamelerinin tek bildirimi dönüştürülmesidir. Bununla ilgili yasal mevzuat yerine getirild.

Alt mevzuat (Tebliğ) de 18.02.2017 tarihinde yayımlandı. Kademeli olarak bu işlemler tamamlanacak. İlk olarakVergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının eşleştirilmesi gerekmektedir.

Zira 213 sayılı Kanunun 148 inci, 149 uncu maddeleri ile mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak; vergi kanunlarına göre muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda 5510 sayılı Kanuna göre aylık prim ve hizmet belgesi veren mükelleflere/işverenlere vergi kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere bu Tebliğ ekinde yer alan “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”i elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim, eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurularak 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 18.02.2017 tarihini izleyen ayın sonuna kadar internet vergi dairesi üzerinden (https://intvrg.gib.gov.tr/) elektronik ortamda gönderilecektir.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir