İş Kanunu İşlemleri

İşverene zarar veren işçinin tazminatsız çıkarılması şartları

İşverene zarar veren işçinin tazminatsız çıkarılması şartları; 4857 sayılı İş Kanununun 25/II.ı bendinde, işverenin malı olan veya eli altında bulunan makine, tesisat, başka eşya ya da maddelere 30 günlük ücreti tutarını aşacak şekilde zarar vermesi halinde işverenin haklı fesih imkânının bulunduğu hususu hükme bağlanmıştır.

Bu bağlamda işçinin kusursuz olduğunun ortaya çıkması halinde işverenin haklı ve geçerli fesih imkânı olmadığı gibi, işçinin kusuru belli bir yüzde ya da belli bir oran olarak saptanmışsa;

zararın miktarı da bu kusur nispetinde azaltıldıktan sonra 30 günlük ücreti aşıp aşmadığına bakılması gerekmektedir.

30 günlük ücreti tutarında bir zarar yoksa iş sözleşmesinin feshi haklı neden olarak kabul edilemez. Zira bu busus yukarıda yer verilen  kanun hükmünde net olarak ortaya konmuştur.
Zararın işçinin kasıtlı davranışından ya da taksirli eyleminden kaynaklanmasının herhangi farkı bulunmamaktadır.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir