SGK İşveren Rehberi

2017 yılı Asgari Ücret desteği hangi yeni şartlara bağlandı

T.C. Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM’de kabul edildi. Bu kanuna göre;

Asgari ücret desteğinden yararlanmanın koşulları 2016 yılı öncesinde tescil edilmiş olan işyerleri bakımından aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde kuruma verilmesi yeterli olup karşılığı sigorta primleri ödenmese dahi destek uygulamasından yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Buna karşın 2016 yılı içinde tescil edilen/edilecek olan işyerleri bakımından aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde kuruma verilmesinin yanı sıra karşılığı sigorta primi tutarının da (ödenmesi gereken) yasal süresi içinde  ödenmesi gerekmektedir.

Bu nedenle işyerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanıp yararlanamayacağının tespitinde kapsama alınış tarihlerine bakılarak 2016 yılından önce tescil edilenler için destekten yararlanmak bakımından prim ödeme şartının bulunmadığı, dolayısıyla destekten borçlu olsalar dahi yararlanabildikleri, 2016 yılında tescil edilen işyerleri bakımından sigorta primlerini ödeme şartı bulunduğundan, ertelenecek olan aylardaki varsa erteleme kapsamı dışında kalan sigorta primi tutarı ile diğer işsizlik sigortası ve damga vergisi tutarlarının yasal süresi içinde ödenmesi gerektiğinden, erteleme hükümlerinden yararlandırılacak olan işverenlerin erteleme kapsamı dışındaki borçlarını yasal süresi içinde ödememeleri halinde asgari ücret desteğinden yararlanmaları mümkün olamayacaktır.

Erteleme kapsamına alınan;

  • 2016 yılı Aralık ayına ait sigorta prim tutarının 2017 yılı Ekim ayı sonu,
  • 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta prim tutarının 2017 yılı Kasım ayı sonu,
  • 2017 yılı Şubat ayına ait sigorta prim tutarının ise 26 Aralık 2017 tarihine kadar ödenmese dahi 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin sigorta primi desteğinden usulüne uygun yararlanılmış sayılacaktır.

Ancak, ertelenen sigorta primlerinin yukarıda belirtilen sürelerin sonuna kadar ödenmemesi halinde yasal ödeme süresi geçmiş borçlar ödenmediği sürece borcun ödeme süresinin dolduğu tarihten sonra verilecek ilk aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı 2016 yılı ve öncesinde tescil edilen işyerleri hariç olmak üzere asgari ücret desteğinden yararlanılması mümkün olamayacaktır.

İsa KARAKAŞ
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku BAŞUZMANI
ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Der. GENEL BAŞKANI
İş-Sosyal Güvenlik-İş Sağ.Güvenliği. Adli ve Ceza Bilirkişisi
 A Sınıfı İş Güvenliği UZMANI
Gazeteci/ Yazar (50’yi aşkın kitabı bulunmaktadır)
Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir