Genel

Açığa alınan ve Görevden uzaklaştırılanlar hakkında yapılacak SGK işlemleri

GİRİŞ:Ülke genelinde yaşanan olaylar nedeniyle ilan edilen Olağanüstü Hal Kapsamında 667 s. KHK uyarınca terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliğinin, mensubiyetinin veya iltisakının yahut irtibatının olduğunun değerlendirilmesi için görevden uzaklaştırılan  (4/c)  tabi sigortalılar hakkında yapılacak işlemler aşağıda açıklanmış olup, söz konusu sigortalıları çalıştıran kamu idarelerince ilgililer hakkında yapılan açıklamalar aşağıda irdelenmiştir.

1-EMEKLİ SANDIĞI Kanun Hükümleri Uygulanan Sigortalılar

2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanuna tabi çalışmış olması nedeniyle haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya devam eden 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bedine tabi sigortalılardan yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda görevden uzaklaştırılan/açığa alınan ve Kurumlarınca açık aylığı ödenmeye başlananların, bu aylıklarının ödenmeye başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren emekli keseneği ve kurum karşılıklarının ½ oranında ödenmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, – Kesenek Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak bildirimlerinde bu hususlar dikkate alınarak ve sigortalının “Durum Kodu” alanına “A” kodu girilmek suretiyle kesenek/prim tutarlarının ½ oranında tahakkuk ettirilerek aylık prim ve hizmet belgelerinin gönderilmesi, – Söz konusu sigortalılardan 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablonun (13) ve (14) üncü sıra numarası kapsamında fiili hizmet süresi zammından ½ oranında yararlanacakların, fiili hizmet süresi zammı karşılık tutarlarının “F.H.Z Gün Sayısı” alanına ½ oranında hesap edilen gün sayısı girilmek suretiyle tahakkuk ettirilerek Yıllık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgelerinin gönderilmesi, – 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablonun (13) ve (14) üncü sıra numaraları dışında fiili hizmet süresi zammından yararlanmaya müstahak bir görev de bulunan sigortalıların açığa alındıkları süre içeresinde fiilen bu görevlerini yapmaları mümkün olmadığından bu süreler için fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmamaları, gerekmektedir.

2- Haklarında 5510 Sayılı Kanun Hükümleri Uygulanacak Olan Sigortalılar

2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi göreve girenlerden yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda görevden uzaklaştırılan/açığa alınan ve Kurumlarınca açık aylığı ödenmeye başlananların, prime esas kazançlarının yarısı üzerinden prim ödenmesi ve bunların prim ödeme gün sayılarının bu sürelerin yarısı olarak hesap edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle; -Kesenek Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak bildirimlerinde bu hususlar dikkate alınarak sigortalının “Durum Kodu” alanına “A” kodu girilmek suretiyle prime esas kazançlarına dahil edilecek tazminat ve aylık unsurları ile prim ödeme gün sayılarının açıkta kaldığı süreler için yarım tespit edilerek yarım hesap edilen bu prime esas kazanç tutarları üzerinden sigorta primlerinin tahakkuk ettirilerek aylık prim ve hizmet belgelerinin gönderilmesi, – Söz konusu sigortalılardan 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablonun (13) ve (14) üncü sıra numarası kapsamında fiili hizmet süresi zammından ½ oranında yararlanacakların, fiili hizmet süresi zammı primlerinin “F.H.Z Gün Sayısı” alanına ½ oranında hesap edilen gün sayısı girilmek suretiyle tahakkuk ettirilerek Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgelerinin gönderilmesi, – 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablonun (13) ve (14) üncü sıra numaraları dışında fiili hizmet süresi zammından yararlanmaya müstahak bir görev de bulunan sigortalıların açığa alındıkları süre içerisinde fiilen bu görevlerini yapmaları mümkün olmadığından bu süreler için fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmamaları, gerekmektedir.

3- HİTAP Programı ile Tescil Kayıtlarında Yapılacak İşlemler :

 (4/c) sigortalılardan gerek haklarında 5434 gerekse de 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulananlardan açığa alınanlar için Hizmet Takip Programına (HİTAP) yapılacak veri girişlerinde; – Hizmet cetveli alanında; görevden uzaklaştırıldığına dair kaydın girilmesi, -Unvan bilgisi alanında; bulunduğu en son unvan kaydının kapatılması (sonlandırılması), tekrar aynı unvanlı yeni bir kayıt açılması ve bu kayıtta “Unvan Oranı” seçeneği “yarım” olarak seçilmesi, – Görevden uzaklaştırılan personelin daha sonra görevine iade edilmesi halinde, hizmet cetveline görevine iade edildiğine dair kayıt ile unvan bilgisindeki son kaydın kapatılıp yeni unvan kaydının açılarak “Unvan Oranı” seçeneğinin “TAM” seçilmesi, – Görevine iade edilen personelin açıkta geçen süresine ait bilgilerin (aylık ve kesenek/prim) açık süre bilgileri alanına girilmesi, – Görevine iade edilen personelin açıkta geçen süresinde eksik ödenen maaşlarının ödenerek kesenek/primlerin gönderilmesi halinde, daha önce yarım olarak seçilen “Unvan Oranı” seçeneğinin tam olarak güncellenmesi, – Görevden uzaklaştırılan personelin görevine son verilmesi halinde, görevine son verilmesine ilişkin işlemin hizmet cetveline işlenmesi, unvan bilgisinin kapatılması ve açık süre bilgilerinin (aylık ve kesenek/prim) girilmesi, gerekmektedir.

HİTAP programa girilen bilgilerin her bir fiil için ayrı ayrı olmak üzere, kişilerin açığa alındığı, görevine iade edildiği, görevine son verildiği tarihlerden itibaren en geç 90 gün içinde girilmesi gerekmekte olup, bilgilerin 90 günlük süre içinde girilmemesi durumunda 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ile eklenen paragraf uyarıca idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılardan gerek haklarında 5434 gerekse de 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulananların soruşturmalarının tamamlanmasını müteakip haklarında Devlet memurluğundan çıkarılma cezası verilenlerin tescil kayıtlarının Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi verilmek suretiyle yasal süresi içerisinde kapatılması gerekmektedir.

(c)İsa KARAKAŞ
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku BAŞUZMANI
ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Der. GENEL BAŞKANI
İş-Sosyal Güvenlik-İş Sağ.Güvenliği. Adli ve Ceza Bilirkişisi
 A Sınıfı İş Güvenliği UZMANI
Gazeteci/ Yazar (50’yi aşkın kitabı bulunmaktadır)
HER  İŞYERİNDE HER EVDE BULUNMASI GEREKEN BU ALETERNATİFSİZ ESERİMİZ TÜKENMEK ÜZERE
www-isakarakas-com
Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir