Genel

Açığa alınan ve Görevden uzaklaştırılanlar hakkında yapılacak SGK işlemleri

GİRİŞ:Ülke genelinde yaşanan olaylar nedeniyle ilan edilen Olağanüstü Hal Kapsamında 667 s. KHK uyarınca terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliğinin, mensubiyetinin veya iltisakının yahut irtibatının olduğunun değerlendirilmesi için görevden uzaklaştırılan  (4/c)  tabi sigortalılar hakkında yapılacak işlemler aşağıda açıklanmış olup, söz konusu sigortalıları […]

SGK İşveren Rehberi

SGK'dan FETÖ-PDY nedeniyle mağdur olanlara kolaylık

15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle yaralanan sivillerimizden 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sayılan kişileri çalıştıran işyeri işverenlerimizin gerekse Kanun Hükmünde Kararnameler sonucunda kapatılması öngörülen ancak bilahare kapatılma işlemi sehven yapılan ve banka hesaplarına bloke konulan ve kurumca aktivasyonu yapılamamış olması nedenleriyle 2016/Haziran, […]