Genel

Metal sanayi işyerlerinde yapılan teftişlerde çarpıcı sonuçlar

Ana metal sanayinde faaliyet gösteren işyerlerindeki iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik sektör teftişi.

Proje kapsamında teftiş faaliyetlerini yürüten iş müfettişlerininin bir bölümünün haziran ayında maden sektöründe, ekim ayında da inşaat sektöründe görevlendirilmeleri nedeniyle Bursa, Çanakkale, Denizli, Hatay, İzmir, Tekirdağ, Karabük, Osmaniye, Aydın, Manisa, Kayseri, Bilecik, Bartın, Yalova ve Kırşehir olmak üzere toplam 15 ilde planlanan teftiş faaliyetleri, Bursa, Denizli, Hatay, İzmir, Tekirdağ, Karabük, Osmaniye, Aydın, Manisa, Kayseri ve Bilecik olmak üzere toplam 11 ilde gerçekleştirilmiştir. Proje hazırlık aşamasında 484 işyerine ulaşılması planlanmasına karşılık 326 işyerinde denetim yapılmıştır.

İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Bursa, Bilecik, Karabük, Tekirdağ, Kayseri, Osmaniye, ve Hatay illerinde kurulu bulunan 326 adet işyerinde yapılan denetimler sonucunda toplam 42924 çalışana ulaşılmıştır.

326 işyerinde yapılan denetimlerde toplam 7.949 adet noksan husus saptanmış olup, işyeri başına ortalama noksan sayısı yaklaşık olarak 25’tir. 326 işyerinde tespit edilen 7.949 adet noksan hususun 7.642 adedi giderilmiş, teftişler sonucunda tespit edilen noksanlıkların bir kısmını gidermeyen 39 işyerinde, giderilmeyen toplam 307 noksan husus için 372.820,00 TL (üçyüzyetmişikibinsekizyüzyirmiTürkLirası) idari para cezası uygulanmıştır. Bir başka deyişle işyerlerinde yapılan denetimler sonucunda tespit edilen noksan hususların %96’sının giderilmesi sağlanmıştır.

KAYNAKÇA: ÇSGB/İŞ TEFTİŞ KURULU Ana Metal Sanayinde Faaliyet Gösteren İşyerlerine ilişkin  proje kapsamlı iş sağlığı ve güvenliği 2014 yılı raporu

www.isakarakas.com

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.