SGK İşveren Rehberi

SGK açısından işverenlik ve türevleri

SGK açısından İşveren; 5510 s. Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar işverendir.  SGK açısından İşveren Vekili İşveren adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimse işveren vekilidir. İşveren vekili sayılmak için işin […]

İş Sağlığı ve Güvenliği

Yardımcı İş Güvenliği Uzmanlığı Görevlendirilmesi

 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında; iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip ve işyerinin tam süreli sigortalı çalışanları arasından bir kişinin İSG-KÂTİP’te kayıtlı asıl iş güvenliği uzmanına yardımcı olmak amacıyla görevlendirilmesi halinde İSG-KÂTİP üzerinden sözleşme yapılması ve karşılıklı olarak en geç beş gün içerisinde İSG-KÂTİP üzerinden […]

Vergi Rehberi

TBMM'de görüşülmekte olan Torba Kanunda ne var ne yok

-Asgari ücretin vergilendirilmesinde gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir dilimine girilmesi nedeniyle oluşan kaybın ilave asgari geçim indirimi uygulanması ile giderilmesi, -Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesine yönelik vergi ve diğer mali yükümlülüklere ilişkin istisna sağlanması, -Türev işlemlerine yönelik vergisel yüklerin azaltılması suretiyle uluslararası finansal piyasalarda rekabet gücümüzün artırılması, -Elektronik haberleşme hizmetlerindeki özel […]

Genel

Asgari ücret 2017 yılı Asgari Ücret: Brüt1.777, 50; Net1.404TL

Yaklaşık Altı Buçuk milyon işçiyi ilgilendiren Asgari ücret: 2016 yılında brüt 1.674 TL, Net 1300 TL iken 2017 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücret:  Brüt: 1.777, 50; Net :1.404TL’ye yükseldi. Asgari ücret normalde yılda 2 kez belirlenirken, 2017 yılında tek seferlik belirlendi. çalışan doğrudan ilgilendiren  ile ilgili süreç tamamlandı. 2017 yılı için asgari ücretin neti […]

SGK Emeklilik

Anayasa Mahkemesine göre SGK çalışanların Malullük aylığını kesecek mi

SSK’nın uygulama Kanunu olan 506 sayılı Kanuna göre;Mâlûllük aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlıyanların mâlûllük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihten başlıyarak kesilmektedir. Bu düzenleme SGK’nın uygulama Kanunu olan 5510 sayılı Kanunda da yer bulmuştur. Buna göre Malûllük aylığı almakta iken 5510 sayılı Kanuna göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların malûllük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi […]