SGK Emeklilik

Anayasa Mahkemesine göre SGK çalışanların Malullük aylığını kesecek mi

SSK’nın uygulama Kanunu olan 506 sayılı Kanuna göre;Mâlûllük aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlıyanların mâlûllük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihten başlıyarak kesilmektedir.

Bu düzenleme SGK’nın uygulama Kanunu olan 5510 sayılı Kanunda da yer bulmuştur.

Buna göre Malûllük aylığı almakta iken 5510 sayılı Kanuna göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların malûllük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilmektedir. Çalıştıkları süre zarfında prime esas kazançları üzerinden  kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait prim alınmaktadır.

Bunlardan işten ayrılarak yeniden malûllük aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunan ya da emekliye ayrılan veya sevkedilenlere; kontrol muayenesine tabi tutulmak ve ilk aylığına esas malûllüğünün devam ettiği anlaşılmak kaydıyla,  (4c)  kapsamında çalışıyorsa görevinden ayrıldığı tarihi, diğerlerine ise istek tarihlerini takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden malûllük aylığı hesaplanarak bağlanmaktadır.

Malullük aylığı almakta iken  çalışması nedeniyle aylığı kesilen bir vatandaş durumu Anayasa Mahkemesine intikal ettirdi.

31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 17.4.2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanun’un 15. maddesiyle değiştirilen 27. maddesinin üçüncü fıkrasının “Malûllük aylığı almakta iken bu Kanuna göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların malûllük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir…”bölümünün, Anayasa’nın 5., 10., 13., 48., 49. ve 61. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesini talep etti.

AYM ise malullük aylığına hak kazanma şartlarının belirli bir ölçü ve denge gözetilerek belirlenmesi ve bu bağlamda 5510 sayılı Kanun’a tâbi bir işte çalışılmama hâlinin de bir koşul olarak öngörülmesi, çalışma hakkını sınırlayan veya Devletin, engellilerin korunması ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alma yükümlülüğüne aykırı bir düzenleme olarak nitelendirilemeyeceğini, dolayısıyla talebi ret etmiştir.

 Bu bağlamda;Malûllük aylığı almakta iken 5510 s. Kanuna göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların malûllük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilmeye devam edilecektir.

               (c) İSA KARAKAŞ 

Sosyal Güvenlik, İş Hukuku ve İş Güvenliği BaşUzmanı
50’yi (ELLİ) aşkın Kitap Yazarı,
İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Eğiticisi
40’dan fazla saygın dergide 700 aşkın makale yazarı
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Başuzmanı
 A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
 Gazeteci/ Yazar
Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.