İş Kanunu İşlemleri Yabancılar Rehberi

Kaçak yabancı çalıştıranlar yandı:Çifte kavrulmuş ceza var

ÇALIŞMA İZNİ OLMAKSIZIN ÇALIŞAN/ÇALIŞTIRILAN YABANCILAR İLE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI İDARİ PARA CEZALARI CEZA MİKTARI (TL)2017 CEZA MİKTARI (TL)2018 CEZA MİKTARI (TL)2019   Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 6.229 7.130 8.821   Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 2.491 2.851 3.527   Çalışma izni olmaksızın bağımsız […]

İş Sağlığı ve Güvenliği

Müfettişler bu eksiklikler nedeniyle İnşaat sektörüne kapatma ve ceza yağdırdı

İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı tarafından yürütülen “Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Programlı Teftişi” çerçevesinde, 24 ilde Mart/2015 ile Kasım/2015 tarihleri arasındaki süreçte 62 müfettiş ile 1104 adet yapı işyerinin denetimi yapılmıştır. Bu denetimler sonucunda 30.875 erkek, 572 kadın çalışan olmak üzere toplam 31.447 çalışana ulaşılmıştır. Yapılan teftişler sonrasında teftiş edilen işyerlerinde toplam 11.260 […]

SGK İşveren Rehberi

SGK Müfettişleri 5 sektöre 3.862.404 TL ceza kesti

SGK Müfettişlerinin bir görevi de  sektörel bazda asgari işçilik tespitidir. Başka bir deyişle tüm işyerlerinde maliyet hesabı bazlı randıman hesabı yaparak eksik işçiliği tespit etmek. Müfettişler tarafından devamlı mahiyetteki işyerlerinde yapılan asgari işçilik incelemesi sonucunda tespiti yapılan fark sigorta primine esas kazanç matrahı üzerinden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte hesaplanacak sigorta primi ve […]

Genel

Genel sağlık sigortası giriş bildirgesini vermeyenlere ceza uygulaması

SGK genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin süresindeSGK’nın belirlediği şekle veya usule uygun şekilde verilmemesi halinde  idari para cezalarını uygulamaktadır. 1- Oturma izni almış yabancılar 5510 s. Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılan oturma izni almış yabancı ülke vatandaşları, 1.1.2012 tarihi ile Kanunun 61. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde değişiklik yapan […]

SGK İşveren Rehberi

Prim belgesi verme ve prim borcu yatırma süresi uzatıldı, İPC uygulanmayacak

Prim belgesi verme ve prim borcu yatırma süresi uzatıldı, İPC uygulanmayacak… ….SGK Başkanı Sayın Dr. Mehmet Selim Bağlı’ nın konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyledir: Terörle mücadele kapsamında bazı il ve ilçelerimizde sokağa çıkma yasağı uygulanmaktadır. Bölgede faaliyet gösteren işverenlerimizin bu uygulama nedeniyle geciken işlemlerinin idari yaptırımlara dönüşmemesi için bazı tedbirler aldık. Buna göre Şırnak ve […]