İş Sağlığı ve Güvenliği

Yeşil Kart Kullananlardan Katkı Payı Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi TBMM’de

TBMM’de bulunan kanun teklifi ile Yeşil Kart kullanan vatandaşlarımızdan alınan katkı payı uygulamasına son verilmesi amaçlanmaktadır.

Teklif gerekçesinde; Refah devleti? ya da “sosyal devlet”, tarihsel bir yapı olarak, toplumun refah koşullarını iyileştirme amacı ile sosyal güvenlik kurumları oluşturma ve adaleti yaygınlaştırma temelinde şekillenmiştir. Farklı bir açıdan bakarak devlet olgusunu yeniden tanımlayan bu anlayış, vergi, istihdam ve ücret politikalarını gelir dağılımını düzeltici biçimde kurgulayan, dar gelirli sınıfları koruyan ve kollayan, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıran bir içeriğe sahip olduğu vurgulanmıştır. devamında ise  Sosyal devlet anlayışının yaygınlaşmasına ve bu çerçevede sosyal harcamaların evrimine neden olan temel haklar vatandaşlık haklarıdır. Vatandaşlık temel olarak, bireylerin sahip oldukları ve kullandıkları vatandaşlık hakları temelinde tanımlanır. Vatandaşlık hakları bireyin topluma entegre olma, toplumla bütünleşme biçimlerini ve düzeylerini belirler.

Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar için sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlarımıza ücretsiz sağlık güvencesi sağlayan yeşil kartlar önemli bir ihtiyacı karşılarken, sonradan getirilen yeni uygulamalar ile bazı aksaklıkları da halen büynyesinde barındırmaktadır. Ayakta muayene olan veya ilaç alan yeşil kartlı vatandaşlarda artık katılım payı ödemektedir. Daha sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’na başvurarak ödediği katılım payını almak için uğraşmaktadır.

Yeşil kart kapsamından çıkarılarak genel sağlık sigortalısı yapılan ancak primleri devlet tarafından karşılanan yoksul vatandaşlar da katılım payı ödemeleri verilen bu sosyal devlet hizmetinin amacıyla çelişmekte ve ters düşmektedir.

Bu bağlamda yoksul yurttaşlarımızın faydalandığı Yeşil Kart için katkı payı uygulamasına bir son verilmelidir. Sağlık hakkına herkesin erişebilmesi devletimizin asli görevleri arasında yer almaktadır. Zaten yeşil kart alarak mağdur durumda olduklarını hukuken beyan etmiş olan vatandaşlarımız katkı payı alınması adil bir uygulama değildir.

Hazırlanan bu kanun teklifi ile kanunda yapılacak olan yasal düzenleme ile yeşil kartlı vatandaşlarımıza karşılaştığı bu haksız uygulama ortadan kaldıracak ve sosyal devlet anlayışını yeniden anlamlı hale getireceği belirtilmektedir.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir