SGK İşveren Rehberi

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Bu gün yayımlanan Resmi Gazete’de Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğindeki Değişikliklere yer verildi. Buna göre aşağıdaki maddelerde değişiklik yapıldı: MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin; a) Üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kurum bilgisayar sisteminde,” ibaresi “Kurumun bilgi işlem sistemlerinde,” olarak değiştirilmiştir. b) Dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde […]

SGK İşveren Rehberi

SGK’nın yeni yürürlüğe koyduğu bu değişiklikler işyerleri ve İ.K işlemlerini etkileyecek

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı) bu ay Resmi Gazete yayımladığı yönetmelik değişikliği SGK İşveren ve İ.K işlemlerinde yine bir çok değişiklik ve uygulamalara neden oldu; Başta sigortalılık işlemleri, Muhtasar prim ve hizmet beyannamesi ile APHB uygulama ve işlemleri eksik gün nedenleri meslek kodu, eksik ücret beyanı, sahte sigortalılık, hatalı emeklilik ve hapis cezası olmak üzere […]

İş Kanunu İşlemleri İşçi Alacak ve Tazminatları Yargı Kararları

Kaçak sigortalılıkta mahkeme ve denetim ile tespiti esasları

Kaçak sigortalı çalıştırılan işçilerin mahkeme kanalıyla sigortalılıklarının tespitinin dayanağını 5510 sayılı Kanun’un 86. maddesi ve 506 sayılı Kanun’un 79. maddesidir. Mahkemeler, bu tür sigortalı hizmetlerin tespitine ilişkin davaların, kamu düzeniyle ilgili olduğu ve bu nedenle de özel bir duyarlılıkla ve özenle yürütülmesinin zorunlu ve gerekli bulunduğu gözetilerek, bu çerçevede, hak kayıplarının ve gerçeğe aykırı sigortalılık […]

Genel

SGK mevzuatında bu kapsamlı değişiklikler yapıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin aşağıdaki maddelerinde değişiklik yapıldı; MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) bendinde yer alan “, bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca” ibaresi […]