SGK İşveren Rehberi

SGK’NIN GECİKME CEZASI VE  GECİKME ZAMMI UYGULAMASI

SGK’nın  prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için gecikme cezası uygulanarak artırılmaktadır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı açıklanacak bir önceki aya ait Türk […]

İsa KARAKAŞ Kitapları

İsa KARAKAŞ'ın kitapları 50'Yİ AŞTI

20 yılı aşkın başta çalışanlar olmak üzere tüm iş dünyasına hizmet eden İsa KARAKAŞ’ın kitapları 50’yi aştı. Bir çok kitabı ilk olma özeliğini taşıyan KARAKAŞ’ın  ustalık dönemi eserleri en çok rağbet edilen pratik eserlerden oluşmaktadır. İş ve sosyal güvenlik Danışmanları bu kitapları elden bırakmıyor, siz de çalışma ve sosyal güvenlikle ilgili tüm soru ve sorunlarınızı […]

SGK İşveren Rehberi

Torba Kanunla birlikte SGK'nın icra ve dava işlemlerinde yapılan değişiklikler

Torba kanunla getirilen  düzenleme ile gerek SGK  tarafından gerekse SGK  aleyhine açılan davalar sonucu SGK aleyhine verilen kararlarda yer alan miktarlar, icra takibine konu edilmeden önce SGK’nın ilgili biriminden yazılı olarak talep edilecek,  6552 s. Kanunda belirtilen 30 günlük süre içerisinde karara konu miktarlar ödenmezse SGK aleyhine icra takibi başlatılabilecektir. Kanun değişikliği ile vatandaşların icra takibi açma külfetinden […]