SGK Emeklilik

EYT’de müracaatlar başladı mı?

8.9.1999 öncesi ilk defa sigortalı olanların emekli aylığına hak kazanmasında yaş şartını kaldıran düzenleme TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir. Söz konusu kanun henüz Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmediği halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile Kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır. Konuya ilişkin kanun Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden Kurumumuzca […]

SGK İşveren Rehberi

SGK borçları için 31 Ekim son, nasıl ve ne şekilde müracaat edilmeli

SGK borçluların, kapsama giren Kurum alacaklarını yapılandırabilmeleri için 2016/Haziran ayı/dönemi ve önceki aylara/dönemlere ilişkin olup Kanunun yürürlük tarihi olan 19/08/2016 tarihine kadar ödenmemiş olan borçlarını yapılandırabilmelerini teminen 31/10/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili üniteye/birime başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu duruma göre Kanunda aksine bir düzenleme olmayan hallerde; 1-SSK (4a)  kapsamındaçalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal […]