SGK İşveren Rehberi Şirket İşlemleri

Şirket ortaklarının sigortalılığı

  I.GİRİŞ:Çalışanların statüsüne göre kurulan sosyal güvenlik kurumları (işçilerin-SSK, memurların-T.C Emekli Sandığı, esnaf ve diğer bağımsız çalışanların-Bağ-Kur 20.05.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5502 sayılı Kanun ile yeni kurulan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı”na devredilerek ortadan kaldırılmıştır.  “Sosyal Güvenlik Reformu” adı altında yapılan kanuni düzenlemeler ile birlikte yine çalışanların statülerine göre uygulanan tatbiki kanunlar da tek (5510 s.) […]

SGK İşveren Rehberi

Kiralık İşçi Dönemi Başlıyacak mı

I. GİRİŞ Ülkemizin en önemli sorunu hiç şüphesiz “işsizlik”tir. Resmi rakamlara bakıldığında bile işsizlik rakamlarının ürkütücü boyutlarda olduğu görülmektedir. Kaldı ki bu rakamlara iş aramaktan bıkmış olanlar, ümidi kırılanlar, mevsimlik çalışanlar, eksik istihdam v.s ilave edildiğinde işsizlik rakamları daha da ürkütücü bir hal almaktadır. II. TEŞVİKLER VE EĞİTİMLİ GENÇ İŞSİZLER Son dönemlere bakıldığında; 5084 ve 5350 […]

SGK İşveren Rehberi

İşsizin Primini İşveren Yerine Devlet Karşılar mı

 I.GİRİŞ : TÜİK’in Şubat 2008 hane halkı işgücü araştırmasında ortaya çıkan sonuç, Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 125 bin kişi artarak 3 milyon 802 bin kişiye yükselmiştir. İşsizlik oranı ise 4,2 puanlık artış ile % 16,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu rakama iş bulma ümidini yitirmesi nedeniyle iş aramayanlar ile diğer kişilerin […]

İşçi Alacak ve Tazminatları

İstirahat paranızın Hesabınıza yatırılıp yatırılmadığını SGK size SMS ile göndermesi için yapmanız gerekenler

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre 4/a (SSK) kapsamında bulunan sigortalılara istirahatli kaldıkları süreler için anılan Kanunun 18 inci maddesinde yer alan hükümlere göre E-ödenek programı aracılığı ile istirahat parası  (Geçici iş göremezlik ödeneği) ödenmektedir. Geçici iş göremezlik ödeneklerinin sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezleri tarafından MOSİP sistemi üzerinden banka hesabına aktarıldığında […]