SGK İşveren Rehberi Şirket İşlemleri

Şirket ortaklarının sigortalılığı

  I.GİRİŞ:Çalışanların statüsüne göre kurulan sosyal güvenlik kurumları (işçilerin-SSK, memurların-T.C Emekli Sandığı, esnaf ve diğer bağımsız çalışanların-Bağ-Kur 20.05.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5502 sayılı Kanun ile yeni kurulan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı”na devredilerek ortadan kaldırılmıştır.  “Sosyal Güvenlik Reformu” adı altında yapılan kanuni düzenlemeler ile birlikte yine çalışanların statülerine göre uygulanan tatbiki kanunlar da tek (5510 s.) […]

İşçi Alacak ve Tazminatları SGK İşveren Rehberi SGK Kamu İşlemleri Şirket İşlemleri Vergi Rehberi

Torba Kanun 150 maddeyle sonlandı, Salı genel kurulda,Bayramdan önce yasalaşması kesinleşti

Meclis, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki  görüşmeleri 37 gün süren “torba tasarıyı” yasalaştırmak için mesai yapacak. 150 maddelik İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 15 Temmuz Salı günü TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacak. Tasarının iki haftalık çalışmanın ardından yasalaşması bekleniyor. Soma’daki faciadan sonra madencilere yönelik düzenlemeler ve kamu alacaklarının […]

Şirket İşlemleri

Artık önüne gelen "KOBİ Danışmanıyım" diyemeyecek! Resmi gazete ve meslek standardı şartı geliyor!!!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ergün, KOBİ’lerin artık belgelendirilmiş kişilerden danışmanlık hizmeti alacağını belirterek, “Artık önüne gelen ‘Ben KOBİ danışmanıyım, gel sana danışmanlık hizmeti vereyim’ diyemeyecek” dedi. Bakanlığın başlattığı çalışmayla KOBİ’ler, belgeli danışmanların vereceği taktiklerle büyüyecek. KOBİ danışmanlığı uygulamasını hayata geçirecek bakanlık, böylelikle istismarları da önleyecek. “KOBİ koçları”, KOBİ’lere rekabet güçlerini arttıracak, büyümeleri için yol gösterecek, […]

Şirket İşlemleri

elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esaslar

ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esaslarıdüzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde […]

Şirket İşlemleri

YENİ "SERMAYE Piyasası Kanunu"

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için sermaye piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesidir. Kapsam MADDE 2 – (1) Sermaye piyasası araçları, bu araçların ihracı, ihraççılar, halka arz edenler, sermaye piyasası faaliyetleri, sermaye piyasası kurumları, borsalar ile […]