SGK İşveren Rehberi

SGK Asgari İşçilik İncelemeleri 

Asgari işçilik incelemeleri geçici mahiyetteki işyerleri (özel bina inşaatları, ihale konusu işler) ile devamlı ve mevsimlik iş yerlerinden Kuruma bildirilen işçiliklerin işin yürütümü bakımından yeterli olup olmadığına yönelik olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. İşin yürütülmesi için gerekli olan ve Kuruma bildirilmesi gereken asgarî işçilik miktarı; işverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre […]

İşçi Alacak ve Tazminatları

İşçinin alacak ve tazminatlarıyla ilgili şikayetlerin incelenmesine ilişkin genel esaslar

İşten ayrılan işçilerin  alacak ve tazminatlarıyla ilgili Şikayetlerini bulundukları illerdeki Çalışma ve İşKur İl Müdürlükleri tarafından incelenmektedir. Bu incelemede aşağıdaki genel esaslar dikkate alınmaktadır.  İl müdürlüklerine intikal eden şikâyetler, başvuru tarih ve sırasına göre 15 gün içerisinde incelenip sonuçlandırılır(5521/m.10). Ancak bu sürenin uzaması durumunda gerekçe başvuru sahibine yazılı olarak on beş günlük sürenin bitiminden önce […]