SGK İşveren Rehberi

Destek tutarı 53,67 TL’ye yükseldi

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 27 ve 28 inci maddeler eklenmiş olup, bu maddelerde yer alan prim desteklerine ilişin uygulamanın usul ve esasları 2020/49 ve 2020/50 sayılı Genelgelerimizde açıklanmıştır. 4447 sayılı Kanunun geçici 27 inci maddesinin birinci ve yedinci fıkralarında; […]

Çalışan

İlave tediyeler ödeniyor

İlave tediyeler, 52 günlük olup  yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödenmektedir. Kamu işçilerine verilen ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti 31 Ocak 2020 tarihinde ikinci taksit ise 22 Mayıs 2020 tarihinde ödenmişti. Kamuda istihdam edilen işçilere ödenen ilave tediyelerin 3’üncüsü 27 Temmuz’da hesaplara yatırılmıştı. Kamu işçilerinin 13 günlük bu yılın son ilave tediyelerinin bugün […]

SGK İşveren Rehberi

Yeni İlave İstihdam Prim Desteğinden Faydalandınız Mı

İlave İstihdam Prim Desteği, işverenler tarafından 2019/Ocak ile 2020/Nisan döneminde uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilerek fiilen çalıştırılan her bir sigortalı için işverenlere fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay sağlanacak destektir. GEREKLİ  ŞARTLAR? 1.Sigortalı Yönünden; 4447 sayılı Kanunun geçici 28’inci maddesinin yürürlüğe girdiği 01/12/2020 […]

Genel Sağlık Sigortası İş Sağlığı ve Güvenliği

Bu amansız hastalıkların tedavi tamamen ücretsiz, hastanelere para kaptırmayın

 Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’ne ilişkin yeni düzenlemeler yayımlandı. Yayımlanan tebliğde, yaptığımız düzenlemeler ile kanser hastalarımıza bu hastalıkla mücadelede her an yanlarında olma sözümüzü yerine getirdik.  Kanser tedavisi, cerrahisi ve ilacına ilişkin yani kanser hastalığına ilişkin her türlü ilave ücret ve fark ödemesini kaldırıldı. Vatandaşların; SGK ile sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucuları sunmuş […]

İş Kanunu İşlemleri

2016 Asgari geçim indirimine yeni dikiş uygulmaları

I.GİRİŞ: Asgari ücret 1300 TL oldu. Asgari geçim indirimi bir türlü dikiş tutamaz oldu.  Asgari ücretin 1300 TL’nin altına düşmesiyle birlikte Asgari geçim indiriminde yeniden ayarlamaya yönelik 28.10.2016 tarihinde tebliğ yayımlandı. 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde  Gelir Vergisi Kanununun 103.maddesinde yazılı tarife nedeniyle net ücretlerin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi sonucu sadece 1.300,99 TL ile […]