Genel Sağlık Sigortası İş Sağlığı ve Güvenliği

Danıştayın iptal kararının SGK uygulaması

Danıştay 10. Dairesinin 09/11/2020 tarihli ve 2020/4619 sayılı kararı ile; 24.03.2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGK Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin ‘Hemodiyaliz Tedavileri’ başlıklı 2.4.4.D-1. maddesinin on birinci fıkrasında yer alan ‘…hemodiyaliz uygulaması sırasında ortaya çıkan acil durumda yapılması gereken diğer tetkikler ile gerektiğinde ve özellik gösteren hastalara daha sık yapılan tetkiklerin tümü…’ […]

Genel Sağlık Sigortası

Hemodiyaliz, tüp bebek tedavisinde SGK Biyometrik Kimlik Doğrulaması

SGK tarafından sadece seanslı işlemler kapsamında yer alan günübirlik tedaviler için (hemodiyaliz, tüp bebek tedavisi gibi) Biyometrik Kimlik Doğrulama istenmektedir. Ancak, 13.06.2016 tarihinden itibaren alınacak olan günübirlik takipler için de (tedavi tipi onkolojik tedavi hariç olmak üzere) Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi zorunluluğu aranmaya başlanacak olup, tüm özel sağlık hizmet sunucularının ileride yaşanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurarak […]