Çalışan

2020 yılında uygulanacak kamuda çalışanlar hakkında uygulanacak ücret sınırları ve katsayıları

1/9/2019 tarihli ve 30875 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 28/8/2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 2. Kısım Birinci Bölümünün 4. maddesinin 5.fıkrasında; “Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7. maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 6 ncı […]

SGK Emeklilik

Zorunlu Bireysel Emeklilikte Kamu ve Özel Kesime rahat bir nefes

Zorunlu Bireysel Emeklilikte Kamu ve Özel Kesime rahat bir nefes alacak. Kamu ve özel sektörün yıl sonu işlemleri zaten çok yoğun. Bu yoğunluğun üzerine bir de  zorunlu BES işlemleri gelince işler de daha da sarpa sardı. Bireysel Emeklilik Sisteminde  otomatik katılım sürecinin 01/01/ 2017 tarihinden  itibaren başlayacağı öngörülmekteydi. Ancak bu sürecin daha etkin, sağlıklı ve verimli […]

İş Kanunu İşlemleri İşçi Alacak ve Tazminatları SGK İşveren Rehberi

01.01.2016-31.12.2016 Dönemi Asgari ücret hesaplama esasları

01.01.2016-31.12.2016 Dönemi Asgari ücret hesaplama esasları aşağıda gösterilmiştir. ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY) 01/012016-31/12/2016 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR ASGARİ ÜCRET 1.647,00 SGK PRİMİ % 14 230,58 İŞSİZLİK SİG. FONU % 1 16,47 GELİR VERGİSİ %15 (*) 86,46 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 123,53 DAMGA VERGİSİ % 07,59 12,50 KESİNTİLER TOPLAMI 346,01 NET ASGARİ ÜCRET (**) 1.300,99 İŞVERENE MALİYETİ […]

SGK İşveren Rehberi

2016 Torba TBMM'de kabul edildi.İşverenlere 100 TL SGK primi esasları netleşti

2016 torba Kanunla ilgili en son haber ve açıklamaları www.isakarakas.com da: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2016 Torba (Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair) Kanun Tasarısı’nı kabul etti. Tasarıya göre 100 TL SGK primini Hazine karşılayacak: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici maddeyle, işverenlerin rekabet gücünün artırılması, kayıtlı istihdamın […]