isa karakaş köşe yazıları
SGK İşveren Rehberi

Konkordatoya bile gerek duymadan SGK borçlarını tecil ve taksitlendirme fırsatına sahip olan işverenler

GİRİŞ: Konkordatoya bile gerek duymadan SGK borçlarını tecil ve taksitlendirme fırsatına sahip olan işverenler bulunmaktadır. Bu işverenler Kurum uygulamasında “uyumlu” olarak tabir edilmektedir. Bahse konu işverenlerin “Tecil ve taksitlendirme işlemleri” bu yazımızın konusunu teşkil etmektedir. Tecil ve taksitlendirme işlemleri 6183 sayılı Kanunun “Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili” başlıklı 48/A maddesinde; “Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen […]

SGK Emeklilik

Emekli maaşlarının haczi zorlaştırılacak

Ülkemizde milyonlarca emekli vatandaşımız bulunmaktadır. Sayıları  12 Milyonu aştı. 12,5 milyona hızla yaklaşıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR’dan emekli olan ve borcundan dolayı icra yoluyla maaşlarına haciz gelen çoğu emekli vatandaşlarımız bu haczi ödeyemez durumdadır. Bu durumun önlenmesi için TBMM’ye kanun teklifi verildi. Teklifte; Asgari ücret ve altında ücret alan vatandaşlarımızdan maaşının 1/10’u […]

SGK İşveren Rehberi

Değişen SGK haciz uygulama ve işlemleri

27/3/2018 tarihli ve 30373 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda değişiklik yapıldı. Bazı hallerde haczin kaldırılması 6183 sayılı Kanuna 7103 sayılı Kanun ile eklenen 74/A maddesi doğrultusunda, prim ve prime […]

SGK Emeklilik

Emekli aylığına banka haczi mümkün mü?

Emekli aylıklarına banka haczine ilişkin önemli güncel YARGITAY Hukuk Genel Kurulu  içtihadı: ……………Tıp Fakültesi Hastanesinin 22.11.2011, 22.8.2012 ve 12.3.2012 tarihli sağlık raporlarından anlaşılacağı üzere bipolar duygulanım bozukluğu, İnsomnia, Irritabilite, yineleyen depresif ve manik epizodlar isimli ruhsal hastalığa tutularak Ankara 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 02.10.2013 tarihli ilamıyla sürekli olarak kısıtlanmasına ve kendisinin de oğluna vasi tayinine karar […]

SGK İşveren Rehberi

SGK Suriyelilere ve Emekli derneklerine destek çıkıyor mu

SGK, Suriyelilere ve Emekli derneklerine destek çıkıyor mu? Bir kısım Medya organlarında, emeklilerin maaşlarından kesintiler yapılarak, Suriye’li mültecilere kaynak aktarıldığı ve hükümete yakın emekli derneklerine emeklilerimizin bilgileri dışında üye kaydı yapılarak kesintiler yapıldığı şeklinde asılsız ve mesnetsiz yalan haberlere yer verilmiştir. Konuyla ilgili SGK aşağıdaki açıklamayı yapmıştır. Bizde aynen aşağıda yer veriyoruz; Emeklilerimizin habersiz ve bilgisiz […]