Genel Sağlık Sigortası İş Sağlığı ve Güvenliği

SGK’nın yeni uygulamalarına hastaneler&sağlıkçılar dikkat

Özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla kamu kurum iskontosu uygulanmayan ilaçlar, Depocuya satış fiyatı 9,30 (dokuz virgül otuz) TL (dahil) altında olup %0 iskonto uygulanan ilaçlar, halk sağlığı açısından piyasada bulunması zorunlu olan ürünlerin piyasada bulunabilirliğinin temini amacıyla Depocuya satış fiyatına bakılmaksızın %0 iskonto uygulanan ilaçlar ile özel iskonto vermiş fakat halihazırdaki Depocuya satış fiyatına karşılık […]

SGK İşveren Rehberi

Bu farkı Kasım ayında SGK'ya bildirmeyi unutmayın

13/10/2016 tarih ve 29856 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 4.ü maddenin birinci fıkrasına “Ayrıca kamu işveren sendikalarının yetkilendirilmelerine rağmen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetki belgesinin verildiği tarih itibarıyla ihale sözleşmesinin bitimine 1 yıldan az süre […]

Genel

Hizmet alımların TİS fiyat farkı

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK/13 Ekim 2016 Tarihli ve 29856 S. Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır  MADDE 1 – 22/1/2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna […]

Genel Sağlık Sigortası

SGK'nın Kombine ilaçların fiyatlandırılması ve ödenmesi esasları

İçerdiği etken maddelerin her birinin bire bir mono formlarının ödeme listesinde yer aldığı kombine ürünlerle ilgili olarak 28.09.2016 tarihinde yayımlanan duyuruda; SGK İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği kapsamında Kuruma yapılacak başvurularda; bu grup kombine ilaçların kamu birim fiyatının en fazla; içerdiği etken maddelerin ödeme listesinde yer alan bire bir mono formlarının en ucuzlarının kamu birim fiyatlarının […]