Çalışan

Aynı anda birden fazla işyerinde çalışanların SSK’sı

5510 s. Kanunun 3. maddesine göre ay 30 gün, yıl 360 gün olarak kabul edilmekte olup, 4/1-a kapsamındakiler hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılabilmektedir. Kanunun 82. maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 53. maddeye göre belirlenen aynı sigortalılık halinde birden fazla işte çalışması nedeniyle kazançların prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kısmı […]

İşçi Alacak ve Tazminatları SGK İşveren Rehberi

SGK, Bağ-Kur borcundan Kurtulma yolunu sonunda açtı

Bilindiği üzere bir çok sigortalı işyeri sahibi, şirket ortağı, esnaf-sanatkar yada diğer vergi mükellefiyeti olması nedeniyle Bağ-Kur kapsamında sigortalı olmaktadır. Bağ-Kur sigortalılığı devam ederken aynı zamanda bir işyerinde çalışanların sayısı da küçümsenemeyecek kadar çoktur. Bu konuda değerli okurlarım www.isakarakas.com sayfama yüzlerce soru göndermektedir. İşte bu yazım bu kişilerle ilgilidir. SSK VE BAĞ-KUR hizmet çalışması nedeniyle SSK’sı […]