Çalışan

Aynı anda birden fazla işyerinde çalışanların SSK’sı

5510 s. Kanunun 3. maddesine göre ay 30 gün, yıl 360 gün olarak kabul edilmekte olup, 4/1-a kapsamındakiler hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılabilmektedir.

Kanunun 82. maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 53. maddeye göre belirlenen aynı sigortalılık halinde birden fazla işte çalışması nedeniyle kazançların prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kısmı alınacak, aşan miktarı sigortalının talebi üzerine hissesi oranında sigortalıya gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz ödenmeden iade edilecektir.

10.9.1987 tarihli ve 19570 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 289 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile (4.10.1988 tarihli ve 19949 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3472 sayılı Kanunla kanunlaşmıştır) devlet memurları, kamu görevlileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçi statüsündeki personele aylıkları her ayın 15’inci günü “aybaşı” kabul edilerek ödeme yapılmaktadır. Söz konusu Kanun Hükmünde Kararname gereğince 1987 yılı Ekim ayı 1.10.1987-14.11.1987 tarihleri arası 44 gün, 1987 yılı ise 374 gün olarak dikkate alınacaktır.

Buna göre, kamu sektöründe olup 506 sayılı Kanuna tabi mahiyet kodları “1 (kamu sektöründe devamlı işyeri)” ve “3 (kamu sektöründe geçici işyeri)” olarak tescil edilmiş olan işyerleri 1987 yılı Ekim ayından itibaren Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen devrelere göre aylık bildirge, 4 aylık sigorta primleri bordroları ve aylık prim ve hizmet belgesini Kuruma vermektedir.

Öte yandan, mahiyet kodu “1” ve “3” olarak tescil edilen işyerlerinin dört aylık sigorta prim bordrolarını (aylık prim ve hizmet belgesini) ayın 15’i ile 14’ü arasında düzenleyerek vermeleri gerekirken ayın 1’i ile 30’u olarak, mahiyet kodu “2 (özel sektörde devamlı işyeri)” ve “4 (özel sektörde geçici işyeri)” olarak tescil edilmiş işyerlerinin (4046 sayılı Kanuna göre özelleştirilen işyerleri) ayın 1’i ile 30’u arasında vermeleri gerekirken ayın 15’i ile 14’ü arasında vermeye devam ettiklerinden işyeri tescilinde mahiyet kodu değişmediği halde dört aylık sigorta primleri bordrosu ya da aylık prim ve hizmet belgesini ters veren işyerleri için “ters işyeri” alanı işaretlenerek işlem yapılmaktadır. Bu şekilde bildirge veren işyerlerinde kamudan özel sektöre ya da tersi durumlarda ay 30 günden fazla yıl da 360 günden fazla oluşmakta olup 4/1-a kapsamındaki sigortalıların yıl içindeki çalışma gün sayısı 1987 yılı hariç 360 günü geçemeyeceğinden çakışan aylarda ay 30 günden, yıl ise 360 günden fazla alınmayacak, çakışma süresindeki prime esas kazançlar üst sınırı geçmeyecek şekilde aylık hesabında dikkate alınacaktır.

Örnek 1- Kamu sektöründe çalışmakta 1.2.2013-30.8.2013 iken tarihleri arasında özel sektörde, 15.8.2013 tarihinden sonra kamu sektöründe tekrar çalışmaya başlayan sigortalının 2013 yılı 360 günü geçmeyecek şekilde hesaplanacaktır. Ocak ayı 15/1-14/2 (30 gün olarak alınacak 1/2-14/2 arasındaki süreye ait 14 gün Şubat ayı prime esas kazancına ilave edilecektir), Şubat ayı 1/2-28/2 (Şubat ayı tam çalıştığı için 30 gün alınacak), Mart ayı 1/3-30/3 (30 gün), Nisan ayı 1/4-30/4 (30 gün), Mayıs ayı 1/5-30/5 (30gün), Haziran ayı 1/6-30/6 (30 gün), Temmuz ayı 1/7-30/7 (30 gün), Ağustos ayı 15/8-14/9 (30 gün alınacak, 1/8-14/8 arasındaki süreye ait 14 gün prime esas kazanca ilave edilecektir), Eylül ayı 15/9-14/10 (30 gün), Ekim ayı 15/10-14/11 (30 gün), Kasım ayı 15/11-14/12 (30 gün), Aralık ayı 15/12-14/1 (30 gün) olarak hesaplanacak olup 2013 yılı 360 günü geçmeyecektir.

Örnek 2- Özel sektörde çalışmakta iken 15.9.2008 tarihinde kamu sektöründe çalışmaya başlayan sigortalı, tüm aylarda tam süreli çalışmış olup 2008 yılı Ocak ayı 1/1-30/1 (30 gün), Şubat ayı 1/2-29/2 (30 gün), Mart ayı 1/3-30/3 (30 gün), Nisan ayı 1/4-30/4 (30 gün), Mayıs ayı 1/5-30/5 (30 gün), Haziran ayı 1/6-30/6 (30 gün), Temmuz ayı 1/7-30/7 (30 gün), Ağustos ayı 1/8-30/8 (30 gün), Eylül ayı 15/9-14/10 (30 gün alınacak 1/9-14/9 arasındaki süreye ait 14 gün prime esas kazanca ilave edilecektir), Ekim ayı 15/10-14/11 (30 gün), Kasım ayı 15/11-14/12 (30 gün), Aralık ayı 15/12-14/1 (30 gün) olarak hesaplanacak olup yıl 360 günü geçmeyecektir.

Örnek 3- 22.9.2004-21.11.2004 tarihleri arasında özel sektöre, 12.11.2004 tarihinden itibaren kamu sektörüne tabi çalışmaya başlayan sigortalının 12.11.2004-21.11.2004 tarihleri arasında 9 gün çakışma bulunmaktadır. Bu durumda 2004 yılı Ekim ayı 1/10-30/10 (30 gün alınacak, 12/11-14.11.2004 tarihleri arasındaki süreye ait 3 gün prime esas ait kazanca ilave edilecektir), Kasım ayı 15/11-14/12 (30 gün alınacak, 15/11-21/11 tarihleri arasındaki süreye ait 7 günlük kazanç prime esas kazanca ilave edilecektir.)

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir