SGK İşveren Rehberi

SGK, işyeri tescil no karmaşasını Kasım sonuna kadar giderecek

SGK işyeri tescil programındaki işyeri kayıtlarının incelenmesinden, bazı işyerlerinin belediyeye ait olmadığı halde “belediye” olarak kodlandığı, bazı işyerlerinin ise belediyeye ait olduğu halde “belediye” olarak kodlanmadığı, özel işyerlerinin siyasi parti olarak tescil edildiği, belediyelerden ihaleli iş alan özel firmaların belediye şirketi olarak kodlandığı görüldüğü, Buna göre;

İşyeri tesciline ait “Tüzel Kamu İşyeri Tescil Ekranından” yapılacak tesciller sırasında;

-Büyükşehir belediyelerine ait işyerlerinin; “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ”,

-İl, ilçe ve belde belediyelerine ait işyerlerinin; “BELEDİYE”,

-Belediyeye bağlı veya ilgili kuruluşların; “BELEDİYEYE BAĞLI VE İLGİLİ

KURULUŞ”

-Belediyelere ait işletmelerin ve hissenin %50’den fazlası Belediye veya bağlı/ilgili Kuruluşuna ait olduğu şirketlerin işyerlerinin; “BELEDİYELERE AİT İŞLETME VE ŞİRKET” olarak, kodlanarak tescil edilmesi gerektiği ünitelere talimatlandırılmıştır.

Yine Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesinin verilmesi aşamasında bu kuruluşların genel bütçeye tabi olmamasına rağmen genel bütçeli kuruluş olarak tescil edildikleri anlaşılmıştır.

Bu defa, konuyla ilgili olarak işyeri tescil bilgilerinin güncellenmesine yönelik “Faaliyette bulunulan sektör” kodu “Belediye, Büyükşehir Belediyesi, Belediyeye bağlı-ilgili kuruluş, Belediyeye ait İşlet-Şirk (Kamu)” olan işyerlerine ilişkin veriler Başkanlığımızca Hizmet Sunum Genel Müdürlüğü Veri Yönetimi Daire Başkanlığından temin edilmiştir.

Bu bağlamda,  listede yer alan işyerlerine ilişkin tescil uygulamasında gerekli incelemenin yapılarak “Tescil Değişiklik İşlemleri/Nevi Değ-Devir-İntikal” ekranları vasıtasıyla mahiyet kodları, unvanları, vergi numaraları,  faaliyette bulunulan sektör kodunun vs.  mevcut işyeri tescil kütüklerinden en geç 30/11/2020 (Pazartesi)  gününe kadar güncellenmesi ve sonuçlarının işverenler Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir