SGK İşveren Rehberi

SGK hangi mevzuat değişikliğiyle neleri değiştirdi

SGK Mevzuat Değişiklikleri ve Yasal Düzenlemeler

 • 23/02/2017 tarihli ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6824 sayılı Kanun) ile istisnalar saklı kalmakla birlikte 4/1-(b) kapsamında hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar, Esnaf Ahilik Sandığı kapsamında Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı sayılmışlardır. Bu sigortalılara ilişkin primlerin toplanması ve yine bu sigortalılara işsizlik ödeneğinden faydalanma (Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği, 5510 sayılı Kanun gereği ödenecek sigorta primleri vb.) gibi imkânların getirilmesi sağlanmıştır.
 • 09/02/2017 tarihli ve 29.974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 687 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile 4447 sayılı Kanunu’na geçici 17’nci madde eklenmiştir. Buna göre, 01/02/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında 2016/Aralık ayında bildirilen toplam sigortalı sayısına ilave olarak işe alınan her bir sigortalı için 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunan tutar kadar, bu işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigortalı hisseleri dâhil tüm primlerinden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılmıştır.
 • 17/04/2017 tarihli ve 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 01/05/2017 tarihinden itibaren, 5510 sayılı Kanun’un 80 ve 87’nci maddelerinde yapılan düzenleme ile 4/1(b) kapsamında sigortalı sayılan muhtarlarımızın sigorta primlerinin Hazine Müsteşarlığı tarafından ödenmesi sağlanmıştır.
 • 08/03/2017 tarihli ve 30.001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6824 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi ile 5510 sayılı Kanun’a Ek 14’üncü madde eklenmiştir. Bu düzenleme ile mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden ve yasaklama kapsamına giren her bir tespit için ise birer yıl süreyle 5510 sayılı Kanun, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu (3294 sayılı Kanun) ve 4447 sayılı Kanunu’nun geçici 10 ve 15’inci maddelerinde yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamamaktadır. Yine bu düzenleme ile beş kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısının % 1’ini aşmayan sayıda, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği kişileri fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri için yasaklama yapılmamaktadır.
 • 5510 sayılı Kanun’un 86’ncı maddesine 15/07/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (6728 sayılı Kanun) 48’inci maddesiyle eklenen 13’üncü fıkra uyarınca muhtasar beyanname ile bu Kanun uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi (APHB) birleştirilerek kanunlaştırılan “muhtasar ve prim hizmet beyannamesi” uygulamasına ilişkin olarak Maliye Bakanlığı ile ortak bir uygulama tebliği hazırlanmış olup söz konusu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği 18/2/2017 tarihli ve 29.983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 • İsa KARAKAŞ

  Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku BAŞUZMANI

  ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Der. GENEL BAŞKANI

  İş-Sosyal Güvenlik-İş Sağ.Güvenliği. Adli ve Ceza Bilirkişisi

  A Sınıfı İş Güvenliği UZMANI

  Gazeteci/ Yazar (50’yi aşkın kitabı bulunmaktadır)

  www.isakarakas.com/ 050

Paylaşabilirsiniz

One thought on “SGK hangi mevzuat değişikliğiyle neleri değiştirdi

 1. Merhaba isa bey toplam 10850 gününvar 15.03 .1970 dğ yum fazla günün .ayın 14.günü dilekçe vermenin. Askerlik borçlanması yapmanın emekli maașına etkisi varmı bu üç soruma cevap verirseniz memnun olurum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir