Çalışan

Önümüzdeki günlerde SGK ve Çalışma hayatında neler değişecek

 • Emekli aylıklarının  en  az  ₺1.000’ye  tamamlanması
 • Sosyal yardım  alan  vatandaşlarımızı  istihdama  yönlendirerek  sosyal  yardımistihdam  bağlantısının  güçlendirilmesi
 • Yerli plazmadan   kan   ürünleri   üretimine   başlanması   için   gerekli   işlemlerin  yapılması
 • Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının  yerinde  tespit  edilmesi  amacıyla  ziyaret  edilen  hane   sayısının   %57   artırılarak   000’den   826.000’e   çıkarılması   ve   sosyal  hizmetlerimize   erişimi   kolaylaştırmak   amacıyla   Sosyal   Hizmet   Merkezi  sayısının  %5  artırılarak  298’den  313’e  çıkarılması.
 • Şehit yakını  ve  gazilere  çıkarılan  SGK  borçlarının  terkin  edilmesi
 • Hasta ve  işlem  takibi,  görüntü  ve  tetkik  paylaşımlarının  elektronik  ortamda  yapılmasıyla   vatandaşlarımızın   gereksiz   radyasyon   alınmasının   önüne  geçilirken,  sağlık  alanında  da  önemli  bir  tasarruf  sağlanması
 • Nitelikli işgücü  yetiştirilmesine  yönelik  programların  yararlanıcı  sayının  %  51  artırılarak  000’den  375.000’ne  çıkarılması.
 • Er-­‐erbaşların eş,   çocuk,   ana   ve   babalarının   da   sağlık   hizmetlerinden  faydalandırılması
 • Sosyal ve  Ekonomik  Destek  (ASİ)  hizmet  modelinden  yararlandırılan  çocuklar  için  23  ilde  gerçekleştirilen  hizmetin  81  ile  yaygınlaştırılması
 • Engelli Sağlık Kurulu  Raporları  nedeniyle  yaşanan  sorunların  giderilmesi  ve  hak  edilen  sosyal  desteğe  daha  etkin  ulaşılmasının  sağlanması
 • Hak  kazanma   şartlarını   esneterek   ilave   12.500   kişinin   daha   işsizlik  ödeneğinden  faydalandırılması 
 • Gençlerin  çalışma  hayatı  ile  tanışması  ve  insani  değerlerinin  geliştirilmesi  için  100  bin  gencin  sosyal  çalışma  programından  yararlandırılması  için  hazırlıkların  tamamlanması
 • Madde Bağımlılarının  Sosyal  Uyumunun  sağlanması
 • Dijital dönüşüme  yönelik  nitelikli  işgücü  için   geleceğin  mesleklerinde  (siber  güvenlik,   kodlama,   bulut   teknolojisi   )   gençlere   yönelik   mesleki   eğitim  kursları  ve  işbaşı  eğitim  programları  düzenlenmesi
 • Mevsimlik tarım  işçilerimizin  ve  ailelerinin  yasam  koşullarını  iyileştirmek  ve  mevsimlik  tarımda  çocuk  işçiliğinin  önlenmesi  amacıyla  yürütülen  faaliyetlerin  tamamlanması
 • İstihdamın artırılması  amacıyla  işverenlerimize  ₺5,25  Milyar  teşvik  ödenmesi
 • Kadın,    genç  ve       engellilerinASİ    daha  fazla  istihdama      katılması       için    1  milyar  84  milyon  ilave  destek  sağlanması
 • Çocuk Hakları  kapsamında  18  ilde  uygulanan  “Sosyal  Uyum  Programı”nın  81  İle  yaygınlaştırılması
 • İşçi ve   kamu   görevlilerinin   toplam   genel   sendikalaşma   oranı   olan   %20,8‘in  %21,3’e  çıkarılması
 • Ağır kronik   hastalığı   nedeniyle   cihaza   bağımlı   olan   hastaların   bulunduğu  hanelerin   elektrik   fatura   bedeli   ve   kesintisiz   güç   kaynağına   yönelik  ihtiyaçlarının  karşılanması
 • Çoklu   Doğum   (ikiz   )   Yardımı   Programı   hayata   geçirilerek   5.000   muhtaç  haneye  ulaşılması
 • Kadın  İstihdamının  İş’te  Anne  Projesi  ile  Desteklenmesi
 • Çocuk dostu  eserlerin  desteklenmesi  ve  zararlı  içeriklerle  mücadele  edilmesi
 • Kadın  kooperatiflerinin   güçlendirilmesi,   sürdürülebilirliklerinin   sağlanması,  kurumsal  kapasitelerinin  geliştirilmesi  ve  görünürlüklerinin  arttırılması
 • Engelli veritabanı  oluşturulması
 • Sosyal yardımlarda   mükerrerliğin   tamamen   ortadan   kaldırılması   amacıyla  sasiosyal  yardım  alanında  hizmet  veren  kamu  kurumları  ve  yerel  yönetimler  ile  veri  tabanlarının  entegrasyonunun  güçlendirilmesi
 • Geçiş sürecinin  temel  aşamalarının  100  gün  içinde  tamamlanması
 • 2019   2023  dönemine  ilişkin  Stratejik  Plan  çalışmalarının  Kasım  ayı  sonunda  tamamlanacak  şekilde  başlatılması
Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir