SGK İşveren Rehberi

Müjde SGK’dan 4 puanlık faiz indirimi

SGK tarafından   Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesinin 4. fıkrasında, Kurum tarafından  yapılan tecil ve taksitlendirme işlemlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği tecil faizi oranının, 5. fıkrasında ise tecil faizi oranında değişiklik yapılması halinde bu değişikliğin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten önce tecil edilen alacaklara değişikliğin yapıldığı tarihe kadar eski oranlar, değişiklik tarihinden itibaren ise belirlenen yeni oran üzerinden, tecil faizi oranının yükselmesi hâlinde değişikliğin yayımı tarihinden önce yapılan veya henüz sonuçlandırılmamış taleplere istinaden yapılacak tecillerde ise eski oranlar üzerinden  tecil faizi uygulanacağı öngörülmüştür.

Anılan  Kanunun  uyarınca yapılan tecil ve taksitlendirme işlemlerinde  25/10/2019 tarihli ve 30929 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Seri:C Sıra No: 4 Tahsilat Genel Tebliği ile tecil faiz oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %19 olarak  belirlenmiş idi.

Bu defa, 30/12/2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hazine ve

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Seri:C  Sıra No:5 Tahsilat Genel Tebliği ile 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında halen yıllık %19 olarak uygulanmakta olan tecil faiz oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %15  olarak yeniden belirlenmiştir.

SGK da anılan  Tebliğin yayım tarihi olan 30/12/2019 tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 48 ve 48/A maddesi uyarınca yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde  yıllık  %15 oranında tecil faizi uygulayacaktır. Böylece uygulanan faiz oranı %19’dan %15’e indirilmiş oldu. Bu durum zor durumdaki tüm işverenlere rahat bir nefes aldıracaktır.

2019 yılı Güncel SGK&İŞ KİTAPLARI SETİ

 

Hemen  belirtelim ki, tecil faizi oranındaki değişiklik oranın indirilmesine yönelik olduğundan tecil ve taksitlendirmenin başlangıç tarihinden  (ilk taksitin yatırıldığı günden) yeni tecil faiz oranının yürürlük tarihi olan 30/12/2019 tarihine kadar (yürürlük tarihi hariç) eski tecil faiz oranı (%19), yürürlük tarihinden (30/12/2019) söz konusu taksitin ödeneceği  güne kadar geçen süre için yeni tecil faizi oranı (%15) uygulanması gerekmektedir.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir