SGK İşveren Rehberi

Köy ve Mahalle Muhtarlarının SGK Borçlarından Dolayı Hizmetlerinin Durdurulması

 29.4.2017 tarihli ve 30052 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 690 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’nin “Sosyal Güvenlik ile İlgili Düzenlemeler” başlıklı dördüncü bölümünün; 47. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 87. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde düzenleme yapılıp (h) bendi eklenerek muhtar sigortalıların prim ödeme yükümlülüğünün il özel idareleri veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarında olacağına ilişkin düzenleme yapılarak, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin 76. maddesi ile de bu düzenlemelerin KHK’nin yayım tarihini izleyen aybaşında (1.5.2017 tarihinde) yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen köy ve mahalle muhtarlarının, 30.4.2017 tarihi itibarıyla olan hizmetleri (76) terk kodu ile durdurulacak olup, sigortalılıkları aktif olanların (06) kodu 1.5.2017 tarihine yüklenecektir.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir