İş Kanunu İşlemleri

Kıdem tazminatında artış

Eski (1475 Sayılı) İş Kanunınun 14. Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değişik 13 .F. gereğince; bu Kanuna tabi tüketiciin kıdem tazminatlarının yıllık ortalama en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçmekte.

12.09.1980 – 31.12 1982 tarihinde 2320 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince kıdem tazminatının yıllık ortalaması 30 günlük asgari ücretin 7.5 katından fazla olamamaktaydı.

Halen Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan, bir tane emeklilik ikramiyesinin hesabında yaptığınız ödemelerin toplamı esas alınmaktadır:

1 – Aylık Gösterge X Aylık katsayısı

2 – Ek Gösterge X Aylık katsayısı

3 – Kıdem Aylığı Toplam göstergesi X Aylık katsayısı

4 – Taban Aylık göstergesi X Taban Aylık katsayısı

5 – En yüksek devlet memuru aylığı (Ek Gösterge Dahil) brüt tutarının devlet memurunun kendi ek göstergesine göre çeşitlilik oranına tekabül eden miktar .

Buna göre  01.01.2019-30.06.2019 tarihleri arasında  6.017,60 ₺ olarak uygulanmakta olan kıdem tazminatı son enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte  yukarıda yer verilen memur maaş katsayıları da belli olması ile birlikte  01 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere  6.379,86 ₺  yükseldi.  Bu bağlamda yüksek maaş almakta olup 2019 Haziran yerine Temmuz ayında işten ayrılanların kıdem tazminatı miktarında bu artış kadar avantaj söz konusudur.

            İŞ KANUNU KİTABI DEYİP GEÇMEYİN BU ESERİN ALTERNATİFİ OLMADIĞINI İDDİA EDİYORUZ..

                             Kitabı inceleyip karşılaştırınca bizlere hak vereceksiniz….

25 yıldan beri AÇSHB (ÇSGB)/SGK’nın Başmüfettişi olarak yapmış olduğum her çeşit sektör ve işyerindeki teftiş ve denetim tecrübelerimin yanı sıra aynı zamanda bu alanda Mahkemelerde Bilirkişi, gazeteci-yazar olarak bütün deneyimlerimden hareketle hem işçi hem de işverenler açısından tüm iş kanunu konuları Borçlar Kanunu ile SGK ve Vergi boyutu dahil tüm yönleriyle güncel emsal nitelikteki Yargıtay kararları ışığında örneklerle açıklanarak yer verilmeye çalışılmıştır. Bu yönüyle eserimiz piyasada bulunan diğer tüm iş hukuku kitaplarından farklı özelikler arz etmektedir. Diğer yandan İş Kanunundan doğan işverenlerin yükümlülük ve sorumluluklarına bağlı uygulanan idari para cezaları ve dava yollarının yanı sıra işçi alacak ve tazminatlarının yasal yollardan talebine yönelik, başvurulacak idari mercilere, nasıl ve ne şekilde başvurunun yapılacağı örneklerle izah edilmiş bu konuda gerekli form ve dilekçelere yer verilmiştir. Ayrıca geçerli ibraname düzenleme, fesih süreçleri, SGK işten çıkış kodları, tutanak ve ihtarname örnekleri ile yeni İş mahkemeleri Kanunu ve Arabuluculuk uygulaması ile dava yollarına belirsiz alacak ve tespit dilekçe örneklerine ve bilirkişi rapor örneklerine yer verilmiştir…

                             Kısa sürede tükenen eserin   2019/4. BASKISI çok yakında tüm hukuk kitapçılarında 

 

 

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir