SGK İşveren Rehberi

Kayıtdışılıkla mücadelede hedefler

Kayıt dışılık nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu prim kaybına uğradığı gibi işverenler arasında haksız rekabet oluşmakta; çalışanlar ise sosyal güvenlik haklarından mahrum kalmaktadır.

Kayıt dışı istihdamla yapılan mücadeleler neticesinde 2019 yılsonu itibarıyla kayıt dışı istihdam oranı yüzde 32,3’e (2019/Aralık) düşürülmüştür. 2023 hedefi olan ve 11. Kalkınma Planında yer alan yüzde 28,5 kayıt dışı istihdam oranına ulaşabilmek için denetimlerin yanı sıra sosyal güvenlik bilincinin gelişmesi ve farkındalık çalışmalarının yapılmasına ağırlık verilmektedir.

Sosyal güvenlik reformu ile oluşturulan anlayış kapsamında Kurum olarak kayıt dışı istihdam ile 5 temel strateji üzerinden mücadele edilmektedir:

  • Hizmet kalitesinin artırılması,
  • Veri/Bilgi paylaşımına dayalı çapraz denetimler,
  • Denetim sisteminin etkinliğinin artırılması,
  • Teşvik uygulamalarıyla istihdam üzerindeki mali yüklerin azaltılması, ➢ Bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları.

Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek ve iş kazası olayları ile meslek hastalığı incelemelerini yapmak amacıyla sosyal sigorta alanında planlı ve plansız denetim çalışmaları sürdürülmektedir.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir