İş Kanunu İşlemleri

İşyerinde iş alıp işçi çalıştıran herkes Taşeron/Alt işveren olamaz

www.isakarakas.com sitemize en çok gelen sorulardan biri de taşeronluk müessesesi ile ilgili olmaktadır. İşyerinde iş alıp işçi çalıştıran herkes Taşeron/Alt işveren olamaz. Bunun için İş Kanunda öngörülen aşağıdaki şartlara dikkat etmek gerekir. Aksi takdirde tüm sorumluluk-yükümlülük ve cezalar sadece asıl işveren hakkında uygulanır.

Asıl işveren alt işveren ilişkisinin kurulabilmesi için;

  • Asıl işverenin işyerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde çalışan kendi işçileri de bulunmalıdır.
  • Alt işverene verilen iş, işyerinde mal veya hizmet üretiminin yardımcı işlerinden olmalıdır. Asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi durumunda ise, verilen iş işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olmalıdır.
  • Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o işyerinde aldığı işte çalıştırmalıdır.
  • Alt işverene verilen iş, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin bir iş olmalı, asıl işe bağımlı ve asıl iş sürdüğü müddetçe devam eden bir iş olmalıdır.
  • Alt işveren, daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse olmamalıdır.
  • Ancak daha önce o işyerinde çalıştırılan işçinin bilahare tüzel kişi şirketin ya da adi ortaklığın hissedarı olması, alt işveren ilişkisi kurmasına engel teşkil etmemektedir.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir