Çalışan İş Kanunu İşlemleri

İşçi şikayetleri nasıl çözümlenmektedir?

I.GİRİŞ: Çalışma hayatında en önemli meselelerden biri de işçi-işveren arasında vuku bulan ihtilafların çözümü gelmektedir. İhtilafların idari aşamada çözümü hem işçi hem de işveren açısından (asi)önem taşımaktadır. Keza mahkeme yolu daha uzun zaman ve maliyetleri de gerektirmektedir.

 Bu bağlamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına intikal eden işçi şikâyetleri ile yetki incelemesi, grev ve lokavt dışı kalacak işçilerin tespiti ve grev oylaması işlemlerinin hızlı, zamanında ve etkin bir şekilde sonuçlandırılması amacıyla aşağıdaki şekilde çözüm yoluna gidilmektedir.

 

II.İŞÇİ ŞİKAYETLERİNİN BAKANLIK BÜNYESİNDE ÇÖZÜMÜ

www.isakarakas.com

1- İşçi şikâyetleri, yetki incelemesi, grev ve lokavt dışı kalacak işçilerin tespiti ve grev oylamasına ilişkin iş ve işlemlerin bölge müdürlükleri tarafından yürütülmesi esastır. Ancak iş sözleşmesinin feshi ile işçinin bireysel alacaklarına ilişkin olanlar dışında kalan işçi şikâyetlerinden işyerinde inceleme yapılmasını zorunlu kılanlar, toplu işten çıkarma ve çalışanların işyerinden kaynaklanan taleplerini içerenler ile müfettiş incelemesini gerektirenler çözüm amacıyla ilgili iş teftiş grup başkanlığına intikal ettirilmektedir.

2-      Bakanlığa, İş Teftiş Kurulu Başkanlığına, iş teftiş grup başkanlıklarına ve çağrı merkezlerine doğrudan intikal eden işçi şikâyetleri öncelikle şikâyetin yapıldığı yerin bağlı olduğu bölge müdürlüklerine gönderilmektedir.

3- Bölge müdürlükleri, işçi şikâyeti başvuru bürosu kurarak bu büroda yeteri kadar personel görevlendirecektir. Müdürlüklere intikal eden şikâyetler, başvuru tarih ve sırasına göre 15 gün içerisinde incelenip sonuçlandırılması gerekmektedir.

4-  İşçi şikâyetlerinin şahsen başvuru yoluyla sunulması sırasında müracaat edenlerin bilgilendirilmesine özen gösterilecek, başvuruların kolayca yapılabilmesi için gerekli standart başvuru ve bilgi formları oluşturulmaktadır.

5-      Bölge müdürlükleri tarafından yapılan inceleme sonucu neticelenen müracaatlar bir tutanağa bağlanacaktır. İşverenin davetini gerektirmeyen işçi şikâyetlerine ilişkin müracaatlar ise yazışma ile sonuçlandırılacaktır İnceleme ve yazışma ile sonuçlandırılamayan şikayetlerden iş mahkemelerinin görev alanına giren başvurular ile ilgili olarak şikâyetçiye istediği taktirde mahkemeye müracaat edebileceği bildirilmektedir.

6-  01/12/2009 tarihine kadar intikal eden işçi şikayetleri İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca, bu tarihten sonra intikal edenler ise bölge müdürlükleri tarafından yukarıda belirtilen esaslara göre incelenip sonuçlandırılmaktadır.

7-      Bölge müdürlükleri tarafından alman işçi şikâyetleri, 2010 yılından itibaren aylık olarak takip edilecek, şikayetlerin sayısı, konusu ve çözüme kavuşturulanların oranı ve süresi bir form düzenlenerek Bakanlığa bildirilmektedir. (ÇSGB/2009/10 s.Genelge)www.isakarakas.com

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir