Genel

İş Teftiş 2016 yılını değerlendirdi

Rapor değerlendirme komisyonlarının 2016 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla 02.01.2017 tarihinde ÇSG Bakanlığının Reşat Moralı Toplantı Salonunda toplantı düzenlenmiştir.

Toplantıya, İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcıları Arif ŞİMŞEK, Osman Nejat GÜNERİ ve Semih ÖZÇAKIR, Kurul Başkanlığında görevli müfettişler ile 2016 yılı Ocak ve Şubat aylarında rapor değerlendirme komisyonunda görev yapacak müfettişler katılmıştır.

Toplantı, İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Nejat GÜNERİ’nin başkanlığında açılış konuşması ile başlamış; İş Başmüfettişi Erol GÜNER tarafından 2016 yılı rapor değerlendirme komisyonlarının faaliyetlerine ilişkin sunum yapılmış ardından İTOS sistemi üzerinde yapılacak işlemler bakımından rapor değerlendirme komisyonlarının çalışma usul ve esaslarına ilişkin bir takım hususlar anlatılmış, gerek işin yürütümü gerekse iş sağlığı ve güvenliği açısından rapor değerlendirme komisyonlarının faaliyet raporlarında karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve mevzuat önerileri sunumu sonrası 2016 yılı içerisindeki rapor değerlendirme komisyonlarının faaliyetleri değerlendirilmiş ve toplantı sona ermiştir.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.