SGK İşveren Rehberi

İŞ& SGK uygulamalarında Dijital İ.K/ Yeni Özlük Dosyası ve Değişecek İş Kanunlarına Adaptasyon

 • Teorisyen Hoca ya da Çakma Uzmanlarla değil
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK’da uzun yıllar mevzuatı uygulamış ve denetlemiş  Kıdemli/Uygulamacı Başmüfettişlerimizle Tüm SGK-ÇSGB-İŞKUR Ve İSG  İle İlgili Çözüm Bekleyen Soru Ve Sorunlarınıza Net Çözümlerimiz için randevu almayı unutmayınız.
 • Tüm Talepler ekibimiz tarafından başvuru tarihlerine göre değerlendirilmektedir.
 • İş dünyasında en güvenilir Sosyal Güvenlik Filozofu  olarak tanınan  Başuzman&Başmüfettiş Sn. İsa KARAKAŞ tarafından bizzat SGK-ÇSGB-İSG-İŞKUR ve KVKK bağlamında bütüncül bir yaklaşımla hiçbir duraksamaya mahal bırakmaksızın;
 • Firmanızın iş kolu kodu ve faaliyet alanı  ve yapılan işin niteliği ve hacmine özgü olarak;
 • İş başvuru formundan departman bazında işyerinde en çok karşılaşılan sorunlar, teftişlerde ve mahkemelerde en çok yaşanan kayıplar da dikkate alınarak;
 • Tüm iş sözleşmeleri, işe giriş belgeleri, özlük dosyaları, personel/İ.K yönetmeliği, Disiplin Yönergesi / Disiplin ceza cetveli/İSG yönergesi/Fesih süreçlerine ilişkin tutanak-ihtar-ibraname ve diğer işten çıkışla ilgili tüm belgelerin revize edilmesi danışmanlık hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.
 • Değişen İŞ&SGK uygulamalarına ilişkin Sirküler Raporumuz devamlı olarak ücretsiz gönderilmektedir.
 • Çeyrek asırdan beri klasik hale gelen İsa KARAKAŞ’ın  50’yi aşkın kitaplarından her sene uygulamalı bir kitap ücretsiz verilmektedir.
 • Hükümet, A-Z’ye tüm çalışma mevzuatına ilişkin 20’ye yakın kanun/ KHK ile diğer alt mevzuatta köklü değişiklikler için düğmeye bastı. Bu çerçevede başta çalışma sürelerinin düşürülmesi ile dijital teknoloji ve yapay zeka teknolojilerine bağlı olarak hibrit çalışma, platform çalışma, katalitik platformlar ile diğer yeni esneklik uygulamalarına koşut olarak iş hukuku-SGK uygulamalarında kapsamlı çalışmalar yapılması öngörülmektedir. Firmanızın şimdiden önlem alma ve planlama yapmasına  katkıda bulunacak bu danışmanlık hizmetlerimizin yanı sıra  dijital İ.K/Bordrolamaya geçmiş ya da geçecek olan firmaların risk ve avantajlarının SGK-ÇSGB ve Mahkemeler nezdinde bütüncül bir yaklaşımla sizlere özgü raporlayıp sunuyoruz.

                                                                                Hizmet almak için:

whatsaap mesaj hattımız: 0542 7922334      e-mail:  isakarakas@gmail.com

DANIŞMANLIK KONULARIMIZDAN BAZILARI

 • İş Kanunları ve çalışma mevzuatında öngörülen 20’ya yakın kanunda düzenlemeler, çalışma süreleri ve mesaide öngörülen düzenleme ve teşvikler
 • Dijital İ.K Bordro, puantaj ve İK belgelerinin SGK ve ÇSGB denetimleri ile Yargıtay açısından geçerlilik esasları, muhtemel risk ve avantajların bütüncül yaklaşımla ortaya konması
 • KVKK bağlamında Yeni Özlük Dosyası Tutma Esasları, Torba Kanunda Kişisel Verileri koruma mevzuatı kapsamında İş Kanunu-SGK ve İSG ile öngörülen değişiklikler
 • İŞE İADEDE yapılan SGK BORDROLAMA YANLIŞLARI ve SGK’nın yeni uygulamaları
 • SGK’nın Puantaj Kayıtları ve eksik gün ve işten çıkışlara ilişkin kodlamada yeni uygulamaları
 • ÇSGB’nın Günlük/Maktu ücretlendirmede aradığı kriterlere göre bordrolama örnek uygulamaları, İŞ VE SGK ile ilgili diğer tüm yeniliklere adaptasyon
 • İstirahatli işçilerin eksik gün bildirimine ilişkin bordrolama ve kodlama yanlışları ve SGK mahsuplaşma uygulaması
 • Fesih süreçlerin doğru yönetilmesi, geçerli tutanak-ihtarname-geçerli ibraname ve diğer işten çıkış belge örneklerinin hazırlanması
 • “İSTİFA” “Devamsızlık” “Rekabet Yasağı” “Yıllık İzin sıfırlaması” ile diğer disiplin ve fesih süreçlerine ilişkin yeni yargıtay kararları çerçevesinde dikkat edilecek hususlar
 • Yürürlükten kaldırılacak ve yeni yürürlüğe konacak SGK teşvikleri
 • OVP ve XII. Kalkınma Planında öngörülen esneklik uygulamaları
 • Devamsızlık-verimsizlik ve diğer fesihlerde en çok yapılan yanlışlar
 • İşe alınan EYT’liler ilgili en çok yapılan hatalar ve düzeltilmesi
 • ÇSGB/ SGK tarafından yapılacak sektörel ve risk odaklı teftişler
 • Fesih sürecinde en çok yapılan yanlışlıklar, KVKK, ÇSGB/SGK/YARGITAY uygulamalarıyla çelişen tutanak,
 • iş sözleşmeleri, bordro ve diğer İK dökümantasyonu..
 • İŞ KAZASI ve Meslek Hastalıkları halinde SGK tarafından öngörülen yeni düzenlemeler, teftişler de önem arz eden hususlar ve
 • Yabancı uyruklu işçileri nedeniyle teşvikten faydalanmada yapılan değişiklikler
 • ÇSGB ve SGK teftişlerinde en çok rastlanan hatalar ve çözüm önerileri
 • SGK-ÇSGB-İSG-İŞKUR ile ilgili tüm soruların cevaplandırılması

#sgk #danışma #ik #hr #soru #uzman #danışman #iş #kanunu #işkur #çalışma #sosyal #güvenlik #isg #kitap #ücret #işçi #personel #özlük #dosyası #kvkk #isg #işkazası #meslek #hastalığı #teftiş #müfettiş #denetim #insan #kaynakları #sendika #toplu #hukuku #arabulucu #çalışan #beyaz #mavi #yaka #tazminat #izin #fesih #yıllık #tutanak #ibraname #mahkeme #işe #iade #mphb #prim #istirahat #günlük #saatlik #aylık #dijital #bordro #gider #pusula #alo170

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir