İsa KARAKAŞ Kitapları SGK İşveren Rehberi

İş Kazalarında %100 güncel uygulamalı örnekli alternatifsiz eserimizin 8. Baskısı ÇIKTI

İŞ KAZASI UYGULAMALARININ; SGK-İş Sağlığı ve Güvenliği, Borçlar Kanunu ile Türk Ceza Kanunu boyutlarıyla birlikte tamamen uygulamalı-örnekli ele alan ALTERNATİFSİZ  yegane bir eserdir.

“25 yılı aşkın SGK’nın Başmüfettişi olarak iş kazaları ve iş kazaları bağlamında yapmış olduğum her çeşit sektör ve işyerindeki yüzlerce iş kazası teftiş tecrübelerimin yanı sıra aynı zamanda bu alanda Mahkemelerde Bilirkişi, A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve eğiticisi ile gazeteci-yazar olarak bütün deneyimlerimden hareketle başta kendi ihtiyacıma cevap verecek şekilde; 

 * Kamu-Özel Tüm işyerleri, işveren ve alt işverenler,

* Avukat, hakim ve diğer hukukçular,

* İş güvenliği uzmanları-işyeri hekimleri, OSGB’ler ve İSGB eğtim şirketleri,

* İnsan kaynakları/ personel yönetimi ve muhasebe departmanında çalışanlar,

* Müfettiş ve denetmenler,

* Bilirkişi ve danışman/müşavir, sosyal güvenlik uzmanları,

* Öğrenciler ile diğer ilgililer için  Başucu bir rehber niteliğindedir.”

Bu eserin en önemli özelliği İş Kazalarının;

  • SGK-İş Sağlığı ve Güvenliği, Borçlar Kanunu ile Türk Ceza Kanun birlikte bütünsellik yaklaşımıyla, hesaplamalı,
  • Baştan sona ÇSGB/SGK ve Mahkeme dilekçe örnekleri-form/belge örnekleri ile uygulamalı –örnekli ve pratik bir rehber anlayışıyla hazırlanmış olmasıdır.
  • Kitapta iş kazalarının İ.K. bildirim işlemleri ve teftişe hazırlık süreçleri, müfettiş soruşturmaları ve kusur tespiti, iş göremezlik hesaplamaları, rücu davaları, peşin sermaya hesabı, maddi-manevi tazminat, destekten yoksun kalma tazminatı, iş güvenliği  Uzmanlarının sorumlulukları, SGK’itiraz ve dava yolları dahil …tüm boyutlarına yer verilmiştir.
Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir