SGK Emeklilik

Gurbetçilerin yurtdışı borçlanmasına yönelik kolaylık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak dış temsilciliklerimizde görev yapan ekli listede (Ek-I) yer alan sosyal güvenlik müşavirlikleri ve ataşelikleri tarafından hazırlanan ikamet ve/veya hizmet belgeleri 04/03/2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda imzalayan kişi bilgileri ve ıslak imzasız olarak düzenlenmeye başlanılmıştır.

Sosyal güvenlik müşavirlikleri ve ataşelikleri tarafından elektronik ortamda düzenlenen ikamet ve/veya hizmet belgelerinin Kurumumuz personelince görüntülenmesine yönelik hazırlanan “Yurtdışı Borçlanma Belgesi Sistemi (YBBS)” programı 27/03/2019 tarihinde işletime açılmıştır.

Anılan programa, “https://intra3.sgk.intra/YurtdisiBorclanmaBelgesiSistemi” adresinden Kurumca yetkilendirilmiş personel tarafından giriş yapılabilecektir.

Hazırlanan programa yurt dışı borçlanması yapan ve yurt dışı borçlanmasına istinaden aylık bağlayan personel giriş yapabilecek olup programa kullanıcı giriş yetkisi, birimlerde görevli supervisorler tarafından verilecektir.

Programa giriş yapacak personele yetki verecek supervisorlerin (Yetkili Kullanıcı) sisteme tanıtımı gerçekleştirilmiş olup yetki verilen süpervizörlerin (Yetkili Kullanıcı) e-posta adreslerine bilgi gönderilmiştir.

Söz konusu sosyal güvenlik müşavirlikleri ve ataşelikleri tarafından düzenlenen belgeler, e-Devlet üzerinden ilgililer tarafından temin edilebileceği gibi, bu belgelere elektronik ortamda anılan programdan da ulaşılabilecektir.

Buna göre, yurt dışı borçlanması için müracaat eden vatandaşlarımızca Kurumumuza ibraz edilen ve kişi bilgisi ile ıslak imza bulunmayan elektronik belgeler borçlanmaya esas belge olarak kabul edilecek ve belgelerin doğruluğu YBBS programından T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılmak suretiyle tespit edilecektir.

Diğer yandan, borçlanmaya esas belge ibraz edilmeden, anılan sosyal güvenlik müşavirlikleri ve ataşelikleri tarafından belge düzenlendiğini beyan ederek borçlanma talebinde bulunanlarla ilgili olarak öncelikle söz konusu programdan belgenin mevcut olup olmadığının kontrolü yapılarak belgenin olması halinde borçlanma işlemi gerçekleştirecek, belgenin olmaması halinde ise talep reddedilerek ilgiliye bilgi verilecektir.

Gerek belgenin doğruluğu amacıyla gerekse borçlanmaya esas belge olarak sistemden alınan belgelerin sistemden alındığı tarih ve belgeyi çeken kişi adı belgeye kaydedilerek ilgililerin dosyasında muhafaza edilecektir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Ayrıca, 27/04/2018 tarihli ve E.3488576 sayılı Genel Yazının “1-Beıge teyit işlemleri” başlıklı maddesine istinaden teyit işlemine son verilmiş olması nedeniyle dış temsilciliklerden alınan hizmet ve/veya ikamet belgelerindeki kayıtlı sürelerin başlangıç ve bitiş tarihleri ile yurda giriş çıkış tarihlerinin örtüşmemesi durumunda borçlanma talebinin reddedileceği talimatlandırılmış olmakla birlikte söz konusu program aracılığıyla temin edilen veya teyit edilen belgelerinin doğruluğu konusunda herhangi bir tereddüt olmayacağından anılan belgelerde kayıtlı sürelerin başlangıç ve bitiş tarihleri ile yurda giriş çıkış tarihlerinin uyumlu olup olmadığının kontrolüne gerek bulunmamakla birlikte söz konusu belgelere göre yapılacak borçlanma işlemlerininde Türkiye’de bulunulan süreler hariç olmak üzere sadece yurt dışında bulunulan süreler esas alınacaktır

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir