SGK Emeklilik

Emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilik bekleyenler ve emekliler tüm sorunlar çözülüyor nasıl mı

1 Kasım sonrası emekli olmayı bekleyenler ile emeklilerin durumu  Ne olacak?  

Elbetteki tüm partilerin gözbebeği emekliler… neden mi?

Tam 11.000.000.000 emekli …

Her bir emeklinin 1 seçmen yakını olduğu da varsayıldığında 22.000.000.000 seçmen…

ne anlama geliyor.

sadece emeklilerin oyunu alan bir parti tek başına iktidar olabiliyor.

Böyle olunca tüm partilerin vaadleri emekliler üzerinde yoğunlaşıyor… 

1 Kasım sonrası emekli olmayı bekleyenler ile emeklilerin durumu   Ne olacak?

TBMM’de temsil edilen partilerin oy dağılımına göre emekli olmayı bekleyenler ile emeklilerin durumu  ile ilgili yapmayı vaad ettikleri düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir:

Bu düzenlemeler yapılırsa emeklilerin hiçbir sorunu kalmayacak…

bakıp siz karar verin… tabii ki sosyal güvenlik sistemi tümden iflas etmese…

AK PARTİ’nin Vaadleri:

Emeklilik hizmetlerini etkinleştireceğiz.
Geçmişe olduğu gibi önümüzdeki süreçte de düşük düzeyde maaş alan emeklilerimizin gelir seviyesini alacağımız tedbirlerle yükselteceğiz. Buçerçevede;
Temmuz ayında emekli maaşlarına rutin olarak yaptığımız artıştan sonra maaşı 1.000 liranın altında kalan SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize seyyanen 100 lira zam yaptık. Maaşı 1.000 lira ile 1.100 lira arasında olan emeklilerin maaşınıda 1.100 liraya tamamladık. Bu artıştan emeklilerimizin yaklaşık yüzde 55’inin istifade etmesini sağladık.
Ticari faaliyette bulunan emeklilerimizden kesilen ayda yüzde 15 oranındaSosyal Güvenlik Destek Primini yüzde 10’a indirdik.

630 binden fazla emeklimizin yararlandığı bu düzenlemeyle emeklilerimizin aylıklarına ortalama en az 50
liralık ayrıca bir artış sağladık.
Tüm işçi ve bağkur emeklilerimize de önümüzdeki dönemde yıllık ilave 1.200 TL vereceğiz.
İmkânlarımız arttıkça emeklilerimize ve diğer sosyal gruplara desteğimizidaha da artıracağız.

CHP’nin vaadleri:

• Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında birer maaş ikramiye
vereceğiz.
• Çalışanların maaşı ile emekli aylığı arasındaki uçurumu kapatacağız.
• Emeklilerin, milli gelir artışından refah payı almasını sağlayacağız.

• Emekli aylıklarını gıda ürünlerinin enflasyonuna göre artıracağız.
• Emeklilere kamu çalışanları ile aynı oranda banka promosyonu
verilmesini sağlayacağız.
• Emekliler için muayene ve ilaç katılım paylarını ve fark ücretlerini
kaldıracağız.
• Adil bir intibak yasası çıkaracağız.
• Sosyal güvenlik kurumlarını gerçek anlamda tek çatı altında
birleştireceğiz.
• Taban aylıklarındaki dengesizliği, memur emeklilerini temel alarak
gidereceğiz.
• Katsayı ve gösterge sistemini yeniden düzenleyeceğiz.
• Emeklilik için yeterli çalışma günü sayısına ulaştığı ve primlerini
ödediği halde, yaşının dolmasını bekleyenlerin mağduriyetini
gidereceğiz.

MHP’nin vaadleri:

*İşe girdiği tarihte tabi olduğu mevzuata göre emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayılarını tamamlayan ancak yaş düzenlemesi nedeniyle emekli olamayanların mağduriyetleri
giderilecektir.
*Emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve yaş şartını tamamlayan
ancak prim gün sayısını dolduramayan ve doldurma imkânı da
bulunmayan vatandaşlarımıza, borçlanma imkânı verilerek emekli
olabilmeleri sağlanacaktır.
*Staj ve çıraklık sürelerine borçlanma imkânı verilecek Staj ve çıraklık süreleri hizmetten sayılmayan vatandaşlarımıza bu süreleri borçlanma imkânı verilerek yaşadıkları mağduriyet giderilecektir
Emeklilere iki aylık asgari ücret tutarında “Emekli Destek Ödeneği” verilecek,
Emeklilere, her yıl Mart ve Eylül ayı içinde “Emekli Destek Ödeneği”
adı altında iki aylık net asgari ücret tutarında ödeme yapılacaktır.
Böylelikle ortalama bin liranın altında aylık alan emekli kalmayacaktır.
Emekli aylığı zammı, tüketim kalıplarına göre
özel bir endeksle belirlenecek
Emekli aylıklarındaki artışların, genel enflasyon endeksi yerine, bu
kesimin tüketim kalıplarını ve hayat standardını dikkate alan özel bir
endekse göre yapılması sağlanacaktır. Ayrıca, ekonomik büyümenin
sağladığı refah artışı emekli aylıklarına yansıtılacaktır.
Emekli aylıklarındaki refah payı yükseltilecek, kesintiler kaldırılacak,
aylıkları arasındaki eşitsizlik giderilecek, banka promosyonu alabilmeleri
temin edilecektir.

*Kamu çalışanlarına çeşitli adlar altında ödenmekte olan tüm ek
ödemeler emekli aylığına yansıtılacaktır.

Esnaf BAĞ-KUR emeklilerinin aylıkları iyileştirilerek, gerçek manada
intibak düzenlemesi yapılacak ve emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikler
giderilecektir.
Esnaf ve sanatkârımızın emekli aylığından sosyal güvenlik destek
primi (SGDP) kesilmesi uygulaması kaldırılacaktır.

Gazilere, engelli derecesine bakılmaksızın 3600 günde emekli
olabilme hakkı verilecektir.
Ücretsiz seyahat kartlarında yaşanan sorunlar çözümlenecektir.
Malul sayılmayan gazilerin mağduriyetlerini giderecek düzenlemeler
yapılacaktır.Şeref aylığı artırılacak …

HDP’nin Vaadleri:

Emeklilerde en düşük ücret asgari ücretle eşitlenerek 1.800 TL olacak.Emekliler için gerçek anlamda intibak yasası çıkarılacak ve ücret eşitsizliği giderilecek.

Emeklilerin örgütlenmesinin önündeki engeller kaldırılacak, sendikal örgütlenme özgürlüğünün önü açılacak.

Emeklilerden hastane katkı payı alınmayacak.

Hizmet akdiyle çalışanların esas kazançları üzerinden yapılan sosyal güvenlik destek primi kesintilerine son verilecek, kesilen prim maaşlara eklenecek.
•Bireysel özel sigortaya yönelik katkı payı uygulamasına son verilecek, kesintiler maaşlara yansıtılacak.
•Emekli olup esnaflık yapanlardan yapılan %15’lik sosyal güvenlik destek primi kesintisine son verilecek. Çalışan emekliden prim kesilmeyecek.

*emeklilere toplu taşıma ücretsiz olacak.

*ev kadınlarına” emeklilik hakkı sağlanacak.

*Bütün ödemeler emekli keseneğine tabi olacak.

(c) www.isakarakas.com 

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir