Genel Sağlık Sigortası İş Sağlığı ve Güvenliği

Depremzede yurtdışı sağlık işlemleri

SGK’dan sağlık yardımlarından yararlanmaya müstahak olan sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık uygulaması bulunan sözleşmeli ülkelere gitmeleri halinde gittikleri ülkelerde Kurumumuz adına sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için düzenlenmesi gereken sağlık yardım formüleri; sigortalının priminin ödendiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (SGİM) / Sosyal Güvenlik Merkezi (SGM) tarafından düzenlenmekte, ancak bu kişilerin ikamet ettikleri il ile sigortalının primlerinin ödendiği ilin farklı olması halinde söz konusu formüler, ihtiyaç duyulması halinde primlerin ödendiği ünite ile irtibata geçilerek ikamet edilen ildeki SGİM/SGM tarafından da düzenlenebilmektedir.

Ayrıca sözleşmeli ülke sigortalılarının Kurumumuz üzerinden sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için ibraz ettikleri sağlık yardım formülerine istinaden Yurtdışı Provizyon ve Aktivasyon Sisteminde (YUPASS) tescil ve hak sahiplik işlemleri Türkiye’de müracaat edilen herhangi bir ildeki SGİM/SGM tarafından yapılarak kişilerin sağlık aktivasyonları açılabilmektedir.

Durum böyleyken, 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Kurumumuzca yürütülen yurt dışı sağlık işlemlerinde herhangi bir aksamaya meydan vermeme adına; bu 10 ilde aktif çalışan sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sözleşmeli ülkelerde sağlık yardımlarından yararlanabilmek için sağlık yardım formüleri talep etmeleri durumunda; sigortalının primlerinin ödendiği ve ikamet ettiği il kontrolü yapılmaksızın, müracaat edilen ildeki SGİM/SGM tarafından gerekli kontroller yapılacak, sözleşme kapsamında sağlık yardımlarından yararlanma hakkı olduğunun tespit edilmesi halinde ilgili formüler düzenlenerek kişilere verilecektir.

Aynı şekilde, Kurumumuz sigortalıları ile gelir/aylık sahipleri ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler adına sözleşmeli ülke sigorta kurumu/hastalık kasalarının sağlık yardım formüleri talep etmeleri halinde de; talepler depremden etkilenen bu 10 ile gönderilmeyecek, talebi alan SGİM/SGM tarafından gereği yapılacak ve ilgili formüler düzenlenerek talep eden sözleşmeli ülke sigorta kurumu/hastalık kasasına gönderilecektir.

Sözleşmeli ülke sigortalılarının Kurumumuz üzerinden sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için ibraz ettikleri veya sözleşmeli ülke sigorta kurumu/hastalık kasaları tarafından gönderilen sağlık yardım formüleri, depremden etkilenen 10 ilimize gönderilmeyecek, YUPASS tescil ve hak sahiplik işlemleri, formülerin intikal ettiği ildeki SGİM/SGM tarafından yapılarak sağlık aktivasyonları açılacaktır. Sözleşmeli ülke sigorta kurumu/hastalık kasalarından Kurumumuz aracılığıyla talep edilecek sağlık yardım formüleri için de aynı usul izlenecektir.

Yukarıda belirtilen işlemlerde herhangi bir tereddüt yaşanması halinde YUPASS ve KUSAS Kullanma kılavuzlarının ilk sayfasında belirtilen Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığının ilgili personeli ile irtibata geçilecektir.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir