İsa KARAKAŞ Kitapları

İsa KARAKAŞ'ın kitapları 50'Yİ AŞTI

20 yılı aşkın başta çalışanlar olmak üzere tüm iş dünyasına hizmet eden İsa KARAKAŞ’ın kitapları 50’yi aştı. Bir çok kitabı ilk olma özeliğini taşıyan KARAKAŞ’ın  ustalık dönemi eserleri en çok rağbet edilen pratik eserlerden oluşmaktadır. İş ve sosyal güvenlik Danışmanları bu kitapları elden bırakmıyor, siz de çalışma ve sosyal güvenlikle ilgili tüm soru ve sorunlarınızı […]

SGK İşveren Rehberi

SGK Müfettişlerinin Risk Odaklı denetim kapsamına girmemek için Dikkat

İsa KARAKAŞ Diyor ki;  SGK Müfettişleri kapı kapı dolaşıp sigortalı kovalamıyor. Haksız rekabete meydan vermemek, yükümlülüklerini yerine getiren ve getirmeyen işverenleri ayrımak için risk odaklı,etkin,  modern denetimler yapmaktadır. Türkiye’nin en büyük bütçeli kurumlarından birisi olan Sosyal Güvenlik Kurumu,sosyal güvenlik şemsiyesinin içerisinde yer alan 1.608.819 işyeri, 2.770 hastane, 24.672 eczane ve 62.803.443 kişinin iş ve işlemelerinin hukuka uygun bir şekilde yürütülmesine büyük önem vermektedir. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu denetim anlayışında bir yeniliğe giderek riskodaklı denetim anlayışına geçmiştir. Risk Odaklı Denetimde amaç; denetim kaynaklarının etkin kullanımının sağlanmasıyla riskli alanlara yoğunlaşarak yönetim, kontrol ve riskyönetimi süreçlerinin etkinlik düzeylerinin arttırılmasında yönetime yapılan katkının en üst seviyeye çıkartılmasıdır. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının hedefi; başta kayıt dışı istihdamla mücadelede vegenel sağlık sigortası uygulamaları olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumunun tüm işlemleri üzerinde bilgisayar destekli denetim teknikleri kullanarak veri analizine dayalı denetimmodelini gerçekleştiren veriye dayalı, şeffaf etkin ve yerinde bir denetim hedeflenmektedir. Risk Analizi ve Sürekli Denetim Grup Başkanlığı tarafından, 2013 yılı içerisinde1.608.819 işyerinin verileri dikkate alınarak prim ödeme yükümlülerinin gruplar ve sektörler itibarıyla analiz edilmesi, yüksek oranda kayıt dışılık riski taşıyan sektörlere yönelik asgariişçilik denetimlerine konu işyerlerinin belirlenmesi, sektörel analiz raporlarının hazırlanması, 24.672 eczanede işlem gören 330.089.873 reçete ve 2.770 sağlık hizmet sunucusundagerçekleşen 377.394.051 takip işlemine yönelik 82 ayrı senaryoda risk analiz çalışmalarının yürütülmesi iş ve işlemlerini tamamlanmıştır. yazar :İSA KARAKAŞ/Sosyal  Güvenlik Kurumun (SSK SİGORTA) BAŞMÜFETTİŞİ/Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Der. Genel BAŞKANI/ İş ve Sosyal Güvenlik […]