Çalışan

Birden fazla işyerinde çalışanların dikkate alınacak gün ve kazançları

Gerek  SSK’nın uygulama kanunu olan eski 506 sayılı Kanunun mülga 2 nci maddesi gerekse 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde;  bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar (4/a) kapsamında sigortalı sayılmış olup, hükümden de anlaşılacağı üzere, kişiler aynı anda birden fazla işyerinde hizmet akdiyle çalışabilmektedirler.

(Ek, 24/4/2019 tarihli ve 2019/9 sayılı Genelge) Kanunun 3 üncü maddesine göre ay 30 gün, yıl 360 gün olarak kabul edilmekte olup, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındakiler hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılabilmektedirler. Kanunun 82 nci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 53 üncü maddeye göre belirlenen aynı sigortalılık halinde birden fazla işte çalışması nedeniyle kazançların prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kısmı alınacaktır.

 

Örneğin SSK(4/a) kapsamındaki  SATILMIŞ SATI isimli sigortalının birden fazla işyerinde tam zamanlı çalışmaları aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde  olduğunu varsayalım.

Bu durumda Sigortalının ay bazında prim gün sayısının tespitinde aylık  çalışmaları 30 günü, prime esas kazançları ise azami aylık prime esas kazancı geçmeyecek şekilde dikkate alınacaktır.

 

YIL/AY

A İŞYERİ B İŞYERİ C İŞYERİ GEÇERLİ GÜN VE

PRİME ESAS KAZANÇ

TUTARLARI

  GÜN PEK GÜN PEK GÜN PEK GÜN PEK
2019/01 30 4.800 30 9.500     30 14.300
02 30 4.800 30 9.500     30 14.300
03 30 4.800 30 9.500     30 14.300
04 30 4.800 30 9.500 30 2.040 30 15.221,40
05 30 4.800 30 9.500 30 2.040 30 15.221,40
06 30 4.800 30 9.500 30 2.040 30 15.221,40

 

 

2.1- Özel işyerinden kamu işyerine, kamu işyerinden özel işyerine

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir