İş Sağlığı ve Güvenliği İsa KARAKAŞ Kitapları

“Bilirkişi-Müfettiş ve Form-Belge-Dilekçe Örnekleriyle Açıklamalı ve İçtihatlı İSG, SGK, TCK ve B.K açısından tüm yönleriye “UYGULAMALI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ”  2019/ 4.Baskısı

Diğer tüm iş sağlığı ve güvenliği kitaplarından tamamen farklı kapsam ve konsepte hazırlanan bu eserimde;İş kazası ve meslek hastalıkları teftişlerinde edindiğim deneyimlerden hareketle aynı zamanda meslektaşlarım iş güvenliği profesyonellerinin sorunlarına ve bir türlü doyurucu cevap bulamadıkları başta; 6331 sayılı Kanundan doğan Tazminat hakları ile İş Güvenceleri olmak üzere. TCK açısından iş güvenliği profesyonellerinin sorumluluğu ve haklarında uygulanacak cezalar,belgelerinin askıya alınması ve görevlerinin engellenmesi nedeniyle ödenecek tazminat ile iş güvenceleri, Müfettişler tarafından yapılan teftişlerde iş güvenliği profesyonellerinin işlemlerinin incelenmesi, ifadelerinin alınması ve haklarında yapılan işlemler ile diğer yükümlülük ve sorumlulukları irdelenmiştir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği Kanununda yer alan konuların yanı sıra; · İş kazası ve meslek hastalığı uygulamaları, · İş sağlığı ve güvenliği denetimleri, İdari para cezaları ve işin durdurulması · İş sağlığı ve güvenliği idari para cezaları ve işin durdurulması ile itiraz · İş sağlığı ve güvenliği teşvik ve destekleri, · Türk Ceza Kanunu VE Borçlar Kanunu açısından iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları….

Kitabın önemli diğer farklı bir özelliği ise  6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu uygulamasının yanı sıra “SGK”, “Türk Ceza Kanunu” ve “Borçlar Kanunu” uygulamalarıyla birlikte “İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı”nın tüm yönleriyle  bütüncül bir yaklaşımla  en son Yargıtay ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararları, Müfettiş ve Bilirkişi rapor örnekleri ile açıklanmasıdır.”

Bilirkişi-Müfettiş ve Form-Belge-Dilekçe Örnekleriyle Açıklamalı   ve  İçtihatlı   6331 S. İSG, SGK, TCK ve BORÇLAR KANUNU AÇISINDAN TÜM YÖNLERİYLE UYGULAMALI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ”  son/ 4.Baskı çıktııı…….1016 Sayfa / Ciltli/Lüx Basım

 “İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı bazı istisnalar hariç çalışan sayısı ve faaliyet konusu ne olursa olsun kamu/özel tüm işyerleri ile işçi-memur-çırak-stajyer- sözleşmeli  ve diğer tüm çalışanlar arasında ayrım olmaksızın bütün çalışanlarını kapsamaktadır.

Elinizdeki bu kitabın 4. Baskısında;

  • Tüm işyeri ve çalışanlar,
  • tüm iş güvenliği profesyonelleri,
  • avukat ve hukukçular,
  • akademisyen ve öğrenciler,
  • müfettiş-denetmen, bilirkişi ve danışmanlar ile
  • diğer ilgililer dahil olmak üzere herkesin ihtiyaçları gözetilerek

“İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı” bizzat uygulayıcı, Başmüfettiş, A Sınıf İş Güvenliği Uzmanı,  Bilirkişi, Gazeteci ve Yazar tecrübe ve birikimlerinin tamamını yansıtmış olduğumı emsalsiz yegane bir eser haline gelmiştir.

Paylaşabilirsiniz

2 thoughts on ““Bilirkişi-Müfettiş ve Form-Belge-Dilekçe Örnekleriyle Açıklamalı ve İçtihatlı İSG, SGK, TCK ve B.K açısından tüm yönleriye “UYGULAMALI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ”  2019/ 4.Baskısı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir